Niekoľkotýždňovú výstavu k téme udržateľnej módy a módneho dizajnu krajín Vyšehradskej skupiny zorganizoval  v Sofii  Maďarský kultúrny inštitút Franza Liszta z pozície predsedníctva Maďarska vo Vyšehradskej skupine. Spoločná expozícia predstavila tvorbu 24 výnimočných módnych tvorcov a dizajnérov zo Slovenskej republiky, Maďarska, Českej republiky a Poľskej republiky. Každá krajina mohla predstaviť šesť značiek. Slovensko na výstave reprezentovali úspešné značky: ROZBORA COUTURE, Petra Kubíková, Nosené, AWA Clothing – Anita Virág, Lull Loungewear a Mobake. Popri plagátovej výstave, prezentácii na sociálnych sieťach sa podarilo vystaviť aj reálne exempláre prác slovenských autorov. Výstava sa stretla so živým záujmom odbornej a laickej verejnosti a médií.

Otvorenie výstavy sa uskutočnilo 10. októbra 2021 v priestoroch Maďarského kultúrneho inštitútu Franza Liszta v Sofii. Na otvorení sa zúčastnila Vessela Kondakova, štátna tajomníčka Ministerstva kultúry Bulharskej republiky. Výstava pozostávala z exteriérovej a interiérovej časti do 5. novembra 2021. Exteriérová výstava bola inštalovaná v úzkom centre hlavného mesta Bulharskej republiky Sofii, v záhrade Krištáľ.

Interiérová časť výstavy bola pre verejnosť prístupná v priestoroch Maďarského kultúrneho centra Franza Liszta a v Českom centre. V týchto priestoroch boli vystavené modely a výrobky prezentovaných spoločností. Slovenská strana ako jediná z krajín V4 prezentovala modely a výrobky všetkých šiestich slovenských firiem.

Cieľom výstavy bolo prezentovať, že zodpovednosť a environmentálna udržateľnosť sú dôležitými miléniovými environmentálnymi témami (SDG 17) v stredoeurópskom regióne. Expozícia bola dôkazom, že obyvatelia krajín V4 sa snažia znižovať svoj vplyv na planétu, v dôsledku čoho vzniká čoraz viac návrhárskych spoločností, ktorých tvorba rešpektuje etické princípy a zásady udržateľnosti. Ich produkcia vie nielen uspokojiť dopyt, ale menia módny priemysel v zmysle ochrany prírody. Ide aj o zamedzenie nadprodukcie, použitie prírodných alebo recyklovaných materiálov.

Návrhy a produkcia oblečenia akcentujú ideu minimalizmu, napríklad kapsulový šatník, v ktorom sú všetky modely nositeľné a medzi sebou kompatibilné. Uvedenými zelenými princípmi je tak udržateľná móda a dizajn opakom rýchlej módy (fast fashion), ktorá je typická svojou nadprodukciou a negatívnymi vplyvmi na životné prostredie. Idey udržateľnosti zohľadňujú záväzky voči klimatickej zmene.

Prezentované slovenské spoločnosti potvrdili myšlienku, že byť úspešným a vyhľadávaným vo svete módy a dizajnu môže byť aj taký tvorca, ktorý si uvedomuje svoju zodpovednosť voči ochrane životného prostredia. Vybrané slovenské značky predstavili svoje príbehy a filozofiu podnikania, ktoré sú práve spojením ekonomického a ekologického zmyslu a profitu.

IVANA MARKSFELDOVÁ, konzulka – ZÚ Sofia