Krajanský spolok BONA FIDE z. s. ako hlavný organizátor v spolupráci  s o. z. Celé Slovensko číta deťom a Slovenským inštitútom v Prahe, pripravili Festival českej a slovenskej tvorby pre deti 2021.  V poradí 7. ročník festivalu (1.-7. novembra 2021) predstavil literatúru pre deti, priniesol literárne, divadelné i výtvarné workshopy, bábkové a činoherné predstavenia, výstavy ilustrácií a bábok, poukázal na príbuznosť a vzájomné prepojenie Čechov a Slovákov. Najmladšej generácii pripomenul blízkosť oboch jazykov i národov, ktoré spája spoločná história, kultúra i tradície.

Projekt predstavil v  Českej republike  tvorbu spisovateľov, ilustrátorov a divadelníkov zo Slovenska. Nad Festivalom českej a slovenskej tvorby pre deti prevzala v Prahe záštitu MgA. Hana Třeštíková, radní  Magistrátu hl. m. Prahy a  J. E. veľvyslanec SR v ČR Rastislav Káčer. Finančnú podporu festival dostal od Magistrátu hl. m. Prahy,  MŠMT ČR a MK ČR. Na Slovensku projekt z verejných zdrojov  podporil Fond na podporu umenia a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Festivalové programy v Prahe sa uskutočnili v Mestskej knižnici v Prahe, v  Divadle Kampa, v Dome národnostných menšín,  v Slovenskom inštitúte v Prahe  a v pražských  ZŠ a MŠ. Festivalových programov bolo 16 a odprezentovali na nich  osobne svoje knihy spisovatelia Petra Nagyová Džerengová a Daniel Rušar, v rámci komponovaných programov a workshopov predstavili herci Martin Kollár a Patrícia Pivolusková knihy Jána Uličianskeho – Analfabeta Negramotná a Kocúr Leonardo a  na výstave ilustrácií Márie Nerádovej v MK pobočka Dejvice,  knihu Žabiatko.

Impozantná  výstava bábok v Slovenskom inštitúte  s názvom Loutky s duší výtvarníka a bábkara Mira Dušu sprevádzala všetky festivalové programy v SI. Čítali v tu svoje obľúbené knihy herci a spisovatelia v komponovanom programe Čítame a čteme – Z. Kronerová, R. Trsťan, M. Issová, V. Kučerová a časopis Slniečko predstavila deťom v Prahe šéfredaktorka časopisu Ľubica Kepštová. V Divadle Kampa uviedlo Divadlo Trieska adaptáciu ocenenej knihy A. Salmely Strom. V predstavení  Košatý príbeh o strome excelovali herci Lukáš Tandara a Marianna Bodyová. Bábkoherečka a principálka Petronela Dušová z  Teátroneline zahrala rozprávku Rytier Bajaja a  predstavenie na motívy knihy Márie Ďuríčkovej Danka a Janka. Divadlo Ludus odohralo dve úžasné predstavenia Pozor dobrý pes. Režijne ho  naštudovala režisérka Janka Mikitková na motívy knihy JurajaŠebestu Keď sa pes smeje s vynikajúcimi hercami M. Kollárom, A. Mojžišovou, E. Kolek – Spaskou, B. Mosným a L.Tandarom.

V Mestskej knižnici v Prahe realizovala ilustrátorka A. Švolíková výtvarný workshop a predstavila nový dvojjazyčný Slovensko – český kalendár pre deti, ktorý vydal spolok BONA FIDE. Festivalové programy sa konali v príjemnej atmosfére za veľkého záujmu detí a  a boli prijímané s veľkým úspechom.   Organizátori festivalu ďakujú všetkým autorom a účinkujúcim za krásne umelecké zážitky.

Ďakujeme FPU, ÚSŽZ, MKČR, Magistrátu hl. m. Prahy a MKČR za podporu a možnosť realizácie Festivalu, kde ľúbozvučná slovenčina  znie po celý týždeň. Pozrite  si úžasnú festivalovú atmosféru na fotkách Waldemara.

 

MgA. VIERA KUČEROVÁ

autorka projektu a podpredsedníčka spolku BONA FIDE