Dobrý deň, ahoj, kto ma nepoznáte, volám sa Andrej Probst, som predsedom Pražskej kaviarne (nezisková organizácia v Českej republike), ktorá tento rok spustila krajanský portál www.krajan.sk pre všetkých krajanov z celého sveta.  Tento portál by som vám chcel v stručnosti predstaviť, ako môže byť pre vás užitočný.

Cieľom portálu je prepájať krajanov navzájom a prepájať ich aj spolu s ľuďmi na Slovensku tak, aby sme si navzájom pomáhali a spolu sme pomáhali aj rozvíjať Slovensko. V prvom rade na portáli nájdete kontakty na ostatných krajanov a  krajanské organizácie spolu s oblasťou, ktorej sa venujú a aktivitami, ktoré organizujú. V krajanskom kalendári nájdete výročia narodenia a úmrtia známych slovenských osobností, ale aj výročia pripomínajúce významné dni pre Slovensko.

Ďalej sú tu informácie o krajanských dotáciách, o ktoré sa môžete uchádzať na rozvoj svojich krajanských aktivít. Dotácie môžete žiadať od:

Mapujeme krajanské ocenenia a medaile, ktorými sa oceňujú krajania, ktorí najviac prispeli k udržiavaniu a rozvoju krajanského života. Najprestížnejšia je Medaila ÚSŽZ, kde je možné nominovať kandidátov na sekretariáte ÚSŽZ dvakrát do roka, najbližšie k 1.1. 2022, ak o niekom vhodnom viete, využite túto príležitosť.

Kto by ste mal záujem sa so mnou porozprávať o krajanskom portáli, môžeme zorganizovať videocall a prebrať, čokoľvek vás o portáli zaujíma.

S pozdravom, Andrej Probst