V roku 2021 si pripomíname 25. výročie od pominutia najznámejšieho insitného maliara Martina Jonáša a 20. výročie od skonu svetoznámej umelkyne, naivistickej maliarky Zuzany Chalupovej. Prostredníctvom vydania monografie „Pamätáme – nezabúdame“ chceme vzdať hold dvom najznámejším insitným maliarom z Kovačice, vďaka ktorým sa slovenské insitné umenie vo Vojvodine dostalo na vrchol insitného kumštu vo svete. 

Kniha obsahuje životopisy  oboch maliarov a kritiky odborníkov, ktorí s nimi spolupracovali. Väčšia časť monografie je venovaná samotnému dielu umelcov a obrazom, ktoré dodnes neboli prezentované na verejnosti a pochádzajú zo súkromných zbierok zberateľov a majiteľov obrazov. Prezenáciou a publikáciou monografie  šírime a popularizujeme prínos v oblasti šírenia dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry.

Sprevádzajúcim podujatím pri prezentácii monografie bola  výstava obrazov Zuzany Chalupovej a Martina Jonáša pod názvom „Z dvoch uhlov“. Slávnostne ju otvoril v Kultúrnej stanici Svilara v Novom Sade JE Fedor Rosocha, veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku.  Obrazy prezentované na výstave publikované sú aj v monografii „Pamätáme – nezabúdame“. Svojím umeleckým nadaním, pohľadom i  kumštom rozoznali všetko to nádherné v živote tunajších ľudí, na jarmokoch, trhoch, v kráse krojov. Cez obrazy oboch maliarov sa dnes môžeme nostalgicky preniesť do minulosti a obdivovať starý, zaniknutý svet plný farieb, krojov, obyčajov a života Slovákov na Dolnej zemi.

MÁRIA RASPIROVÁ

Naiva Art Kult, Kovačica