Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Sofii v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Sofii, Českým centrom v Sofii a Československým klubom T. G. Masaryka v Sofii otvoril na pôde krajanského klubu interiérovú výstavu plagátov Pozoruhodné ženy českej a slovenskej histórie. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 17. novembra 2021 pri príležitosti štátneho sviatku Slovenskej republiky – Dňa boja za slobodu a demokraciu.

Vernisáž slávnostným príhovorom otvoril pán Emil Todorov, predseda klubu. Slovenskú časť výstavy predstavila Ivana Marksfeldová, konzulka zo Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Sofii. Vo svojom príspevku predstavila život a dielo prvej slovenskej vedkyne Isabely Textorisovej. V závere príspevku predniesla báseň Carduus x textorisianus, ktorú na počesť diela I. Textorisovej zložila slovenská poetka Martina Straková.

Slovenský projekt Prvé ženy predstavuje životné príbehy významných Sloveniek, ktoré sa v histórii ako prvé presadili v rôznych oblastiach spoločenského a verejného života Slovenska a Československa v 20. storočí. Výstava približuje prínos ženských osobností a reflektuje dôležité otázky rodovej rovnosti a úlohu žien v našej histórii. Zároveň vykresľuje prínos prezentovaných osobností k rozvoju vedy, kultúry či národnej identity.

Projekt je prezentovaný na webovej platforme www.prvezeny.sk a jeho koncepcia vznikla v spolupráci občianskeho združenia CHARACTER – Film Development Association s autormi a režisérmi dokumentárnych filmov, ako aj ďalších odborníkov. Projekt finančne podporili Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Bratislavský samosprávny kraj a Fond na podporu umenia. 

Český koncept je inšpirovaný 100. výročím legalizácie volebného práva žien v Československu v roku 1920 a 200. výročím narodenia spisovateľky Boženy Nemcovej. Sprostredkováva portréty 50 pozoruhodných žien, prezentované očami modernej mladej vlny ilustrátorov, študentov Fakulty dizajnu a umenia Ladislava Sutnara Západočeskej univerzity v Plzni pod vedením mentorky a učiteľky Renáty Fučíkovej.

Vernisáž výstavy sa uskutočnila v súlade s prijatými protiepidemickými nariadeniami v Bulharskej republike.

Expozícia je inštalovaná v spoločenskej sále Československého klubu T. G. Masaryka a pre verejnosť bude prístupná do 3. decembra 2021.

 

IVANA MARKSFELDOVÁ – konzulka, ZÚ Sofia