Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Sofii sa aj v tomto roku zapojil do populárnej prezentácie básní európskych autoriek a autorov Poézia v metre, ktorej cieľom je propagácia súčasnej európskej poézie a popularizácia čítania. Otvorenie šiesteho ročníka podujatia sa uskutočnilo 10. novembra 2021 v priestoroch Poľského kultúrneho inštitútu v Sofii, kde riaditelia kultúrnych inštitútov a reprezentanti veľvyslanectiev slávnostne čítali báseň zo svojej  krajiny.

Slovensko tento rok reprezentuje  bratislavský rodák Martin Solotruk, ktorý svoju báseň Tento vlak nezastavuje skomponoval špeciálne pre túto príležitosť. Báseň Martina Solotruka je v slovenskom, ako aj v bulharskom preklade Dimany Ivanovej zobrazená na plagátoch spolu s ďalšími básnickými textami štrnástich európskych autoriek a autorov.

Plagáty sú inštalované v desiatkach vagónových súprav sofijského metra a v priestoroch zastávok metra. Podujatie Poézia v metre sa každoročne koná z iniciatívy Poľského kultúrneho inštitútu v Sofii v spolupráci s európskymi kultúrnymi inštitúciami pôsobiacimi v Bulharsku (EUNIC). K iniciatíve sa tento rok pripojil aj Štátny kultúrny inštitút Ministerstva zahraničných vecí Bulharskej republiky. Oficiálnym partnerom podujatia je Magistrát hlavného mesta Sofia. K mediálnemu partnerovi Literárne noviny sa v súčasnosti pripojil Bulharský národný rozhlas (BNR) a Bulharská národná televízia (BNT).

Projekt Poézia v metre obsahuje básne zo 14 členských štátov EUNIC Cluster Bulgaria a pridružených inštitúcií:

 • Ernst Jandl(Rakúsko)
 • PetarČuchov (Bulharsko)
 • LindaFrance (Veľká Británia)
 • WolfgangBorchert (Nemecko)
 • KonstantinosCavafy (Grécko)
 • JohnF. Dean (Írsko)
 • LuisGarcia Montero (Španielsko)
 • MarioLuzi (Taliansko)
 • TadeuszRóżewicz (Poľsko)
 • Jorgede Seine (Portugalsko)
 • MartinSolotruk (Slovensko)
 • MarinkaPoštrak (Slovinsko)
 • ÁkosFodor (Maďarsko)
 • JaroslavSeifert (Česká republika)

Vizuálne prezentované básne budú v prekladoch do bulharského jazyka „cestovať“ v sofijskom metre do 20. decembra 2021.

IVANA MARKSFELDOVÁ

konzulka, ZÚ Sofia

 

 Video: Archív Poľského kultúrneho inštitútu v Sofii. (mp4, 5MB)

Plagát, video a foto: archív Poľského kultúrneho inštitútu v Sofii