Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Sofii spoločne s Československým klubom  T. G. Masaryka v Sofii si v utorok 14. decembra 2021 uctil 100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka, významnej osobnosti povojnovej histórie Európy, lídra Pražskej jari a jedného z najznámejších slovenských politikov vo svete. Pri tejto príležitosti bola na pôde krajanského klubu predstavená fotografická výstava Alexander Dubček (1921 – 1992) Symbol československej jari a projekcia dokumentárneho filmu Vycestovacia doložka pre Dubčeka.

Podujatie slávnostným príhovorom otvoril predseda klubu Emil Todorov. Predstavil osobnosť Alexandra Dubčeka, obľúbeného československého politika, s menom ktorého sa spájajú pojmy ako rešpekt, ľudskosť či boj za práva občanov. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Sofii Manuel Korček auditóriu predstavil vybrané kľúčové udalosti zo života Alexandra Dubčeka. Vyzdvihol ideu dokumentárnej výstavy, ktorá prehľadne v 10 paneloch fotografií približuje spomenuté momenty zo života výnimočného humanistu s politickou víziou socializmu s ľudskou tvárou. Výstavu zostavil rezort zahraničných vecí Slovenskej republiky s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied. Veľvyslancov príhovor obsahoval aj nosné myšlienky dokumentárneho filmu Vycestovacia doložka pre Dubčeka. Cieľom filmového dokumentu je priblížiť udelenie čestného doktorátu doctor honoris causa Bolognskou univerzitou v roku 1988 a Dubčekovou cestou do Talianska, aby si ocenenie mohol osobne prevziať.

Po filmovej projekcii sa konalo krátke spoločenské stretnutie pri čaši vína. Kultúrno-spoločenské podujatie sa uskutočnilo v súlade s platnými protiepidemiologickými opatreniami v Bulharskej republike. Expozícia bude v Československom klube T. G. Masaryka v Sofii verejnosti zdarma prístupná do 15. januára 2022.  

IVANA MARKSFELDOVÁ, konzulka – ZÚ Sofia