Ingrid Slaninková začínala ako redaktorka v Československom rozhlase pred tridsiatimi rokmi. V januári 1993 začal vysielať nový okruh Slovenského rozhlasu relácie pre krajanov žijúcich v zahraničí a Ingrid bola pri jeho štarte. Radiu Slovakia International je verná doteraz.

O tom, čo jej rozhlasový život dal, čo videla vo svete aj o jej prianiach – v štúdiovom rozhovore s kolegom Jozefom Bohunickým:

https://skrsi.rtvs.sk/clanky/osobnosti/291641/tridsat-rokov-za-mikrofonom

 

Milá pani redaktorka, milá Inga,

v mene detí, rodičov, učiteliek a riaditeliek slovenských vzdelávacích centier ISEIA srdečne  ďakujeme za doterajšiu dlhoročnú propagáciu našich vzdelávacích centier a slovenských škôl v zahraničí. Vážime si výbornú spoluprácu, cenné rady a odporúčania v oblasti krajanskej problematiky, ktorými obohacuješ naše zasadnutia Školskej komisie pre západnú Európu a zámorie pri Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Tvoja podpora a pomoc pri zakladaní, pôsobení a ďalšom smerovaní ISEIA – International Slovak Educational Institution and Association je pre nás veľmi dôležitá. Rozhlasové pohľadnice z krajanského sveta obohacujú stránky nášho online časopisu Ceruzky vo svete už od jeho prvého čísla. Ďakujeme za šírenie informácií o krajanskom svete, za príjemné stretnutia a dlhoročné priateľstvá. Práca, ktorá je záľuba, je to najdôležitejšie pri vysielaní.

Blahoželáme k nádhernému 30. ročnému jubileu pôsobenia v slovenskom rozhlase a želáme veľmi veľa ďalších úspešných pracovných rokov, veľa ďalších mikrofónových príbehov a tešíme sa na ďalšie stretnutia,. Zdravica z rôznych kútov slovenského zahraničia: https://www.youtube.com/watch?v=36DThu0KSG4

Text: Jarmila Buchová, predsedníčka ISEIA