V dňoch 27.-29. mája 2022 sa konečne uskutočnila oslava storočnice najstaršieho časopisu na Slovensku – Krásy Slovenska (1921-2021). Fotograf Paul Stacho píše: „Oslava bola pôvodne plánovaná na rok 2021, ale celosvetový covid a nariadenia tomu dokázali zabrániť. Dvakrát som bol doslovne pripravený s letenkami odletieť na Slovensko, ale na poslednú chvíľu boli stretnutia odvolané. Treba poďakovať Pánu Bohu, že do tretice nám to predsa len vyšlo, aj keď s ročným nepredvídaným odstupom.“

Zásluha patrí predovšetkým neúnavným organizátorom 57. stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska – Klubu slovenských turistov, KST Liptov, KST Ružomberok, mestu Ružomberok a vydavateľstvu Dajama z Bratislavy. Spoločnými silami dvakrát odložené stretnutie perfektne zvládli a na podujatie prišlo okolo tisíc návštevníkov. Nesmierne sme sa tešili na túto akciu, znovu uvidieť tvárou v tvár milovníkov slovenskej prírody, KRÁSISTOV (z môjho pohľadu virtuálny Facebook nám nikdy nenahradí osobné srdečne stretnutia), a hlavne prežiť nenahraditeľné spoločné chvíle v kruhu priateľov v nádhernej slovenskej prírode vo Veľkej Fatre. Pripomenuli sme si nielen zakladateľov a prvých redaktorov Miloša Janošku a Pavla Stachu  (dedo, po ktorom som dostal aj jeho meno), ale aj všetkých tých ľudí, ktorí tento časopis 100 rokov tvorili a udržiavali ho, a dodnes ho naďalej zveľaďujú. Týmto ľuďom patri moja vďaka, úcta, lebo za tých sto rokov boli to mnohokrát skutočne veľmi ťažké časy, a Krásy Slovenska nezanikli. Aj dnes to platí, keď už rozlišujeme termín „život pred koronou a život po korone“. Vtedy na začiatku to bola malá skupinka nadšených priaznivcov slovenskej prírody, ktorí po rozpade Rakúsko-Uhorska chceli pozdvihnúť a spropagovať turistické dianie a krásy prírody na Slovensku. Mali ideály, ktoré dokázali v praxi zrealizovať.  Takisto šťastie a finančná pomoc – zbierky pre tento časopis prišla práve od krajanov z USA. Americkí Slováci pomohli v roku 1921 úspešnou zbierkou pri vzniku tohto periodika, ktorý nepretržite dodnes vychádza. Rád by som takisto spomenul aj turistického priateľa, môjho deda a hlavného iniciátora zbierky v Chicagu, ružomberského typografa Mateja Sopku,  ktorý zorganizoval túto zbierku v Amerike. Rokmi sa časopis Krásy Slovenska zveľaďoval a stal sa skutočne vysoko hodnotným časopisom, keď sa dokázal udržať pri živote vyše 100 rokov. Získaval si generácie a generácie odberateľov, prispievateľov, a je tomu tak dodnes.

A teraz zopár slov o tohtoročnom stretnutí. V piatok 27.mája sme sa stretli, zvítali a samozrejme aj otestovali najnovšie osvedčené tekuté destilátové vakcíny z rôznych kútov Slovenska. Veď Slováci sú v tomto smere svetoví a v tom mi dáte hádam aj za pravdu. Potom nás čakalo ešte príjemnejšie večerné posedenie a tancovanie pri skvelej country muzike. V sobotu bol hlavný príchod  a prezentácia účastníkov z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Konali sa výstupy a vychádzky v okolí Malinného Brda. Z okolitých vrcholov kopcov sme mali možnosť do diaľky vidieť množstvo vrcholov nádhernej Malej, Veľkej Fatry, Nízkych a Vysokých Tatier a tak isto iných pohorí bohatého Slovenska. Zároveň prebiehala knižná prezentácia vydavateľstva Dajama, ktoré vydáva aj časopis Krásy Slovenska. V popoludňajších hodinách sa konalo slávnostné otvorenie stretnutia. Na pódiu sa vystriedali mnohí hostia a miestni organizátori stretnutia. Boli predstavené najnovšie novinky vydavateľstva Dajama vrátane knihy História turistiky v Ružomberku. Dozvedeli sme sa mená najmladšieho, ale aj najstaršieho Krásistu podujatia. Takisto zástupca turistického oddielu KST Chotárna Hermanovce na východnom  Slovensku pri Prešove si prevzal budúcoročnú štafetu v poradí už 58. stretnutia Krásy Slovenska, ktoré sa bude konať (a poznačte si to už v kalendári, zahraniční Slováci) v dňoch 26. – 28.mája 2023.  Nasledovala turistická tombola a viaceré vystúpenia hudobných skupín, vrátane známej folkovej skupiny Prešporok. Vo večerných hodinách sme si mali možnosť znovu zatancovať a zabaviť sa. V záverečný deň stretnutia, v nedeľu, sme sa už rozlúčili a zaželali si, aby sme mali to potrebné zdravie a štastie, a znovu sa o rok mohli stretnúť. Región Liptov s ružomberským okolím poskytuje množstvo vzácnych turistických pozoruhodností. My sme si na záver vybrali návštevu pamiatkovej rezervácie UNESCO – dedinku Vlkolínec.

Drahí krajania, ktorí ste rozlezení po celom svete, ak budete budúci rok koncom mája na Slovensku, nezabudnite navštíviť aj stretnutie Krásistov na východnom Slovensku. Stojí to za to a stretnete tam určite aj mnohých Slovákov zo zahraničia. Tieto stretnutia sa stali veľmi populárnymi a striedajú sa každoročne medzi západným, stredným a východným Slovenskom. Spoznáte nádhernú malebnú krajinu SLOVENSKO  – našu otčinu. Malebnú krajinu, odkiaľ sme pôvodne prišli, alebo naši predkovia pochádzajú.

 

Text a fotografie:  Paul Stacho, Stoney Creek, Kanada