Najnovší diel Slovenskej mozaiky 30. a  31. 7. 2022  od 7:00 – 8:00 hod. v Rádiu Z  prináša poslucháčom rozhovor s Alexandrom Udvardym, starostom obce Halič. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1299 – pod názvom Holuch. V súčasnosti je Halič moderná, rýchlo sa rozvíjajúca obec. Najväčšou dominantou obce je zámok ­národná kultúrna pamiatka. Medzi historické dominanty obce rovnako patria: rímskokatolícky kostol Nájdenia sv. krížanárodná kultúrna pamiatka, synagóga, soľný úrad a hrobka rodiny Forgách.

Reláciu si môžete vypočuť v archíve na:
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-alexandrom-udvardym-0

Slovenská mozaika predstavuje svojim poslucháčom Slovensko, jeho súčasnosť,  kultúru i históriu. Formou reportáží, rozhovorov či portrétov osobností odráža aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.

Pre Rádio ZET ju od roku 2014 pripravuje BONA FIDE z.s. s podporou Ministerstva  kultúry ČR, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Úradu vlády ČR. BONA FIDE je nezisková organizácia propagujúca slovenské umenie, vytvárame výchovné programy pre deti, rozhlasové relácie a kultúrne akcie. Produkuje dvojjazyčné rozprávkové knihy a CD, divadelné predstavenie a výchovné programy. Zakladajúcimi členmi sú slovenskí absolventi pražskej Akadémie múzických umení, ktorých stále spája osobný i profesionálny život v hlavnom meste Českej republiky.

Viac informácií a archív rozhlasových relácií nájdete na http://bonafideos.cz/slovenska-mozaika


Zdroj: BONA FIDE