V nedeľu 31. júla 2022 sa v maďarskej obci Banka (Bánk) stretli zástupcovia slovenskej menšiny v Maďarsku aj iných národností novohradskej župy na 56. Novohradskom národnostnom stretnutí a 26. Celoštátnom Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku. Hudobná, tanečná, spevácka aj kulinárska prezentácia krajanov zaujala stovky návštevníkov aj napriek celodennému dažďu.

Organizátormi dvojice týchto podujatí sú Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy. Kultúrny program pozostával z troch častí s názvom: Spievankovo, Z úcty k Vám a Prišli hostia noví, účastníci si však celý deň mohli pochutnať na slovenských koláčoch a haluškách vďaka sprievodnému podujatiu Slovenská gazdinka – súťaži v príprave slovenských gastronomických špecialít a tiež sa oboznámiť s účinkujúcimi vďaka Galérii na plote – výstave fotografií pod názvom Teraz účinkujeme my. Podujatia boli pripravené aj vďaka spoluorganizátorom, ktorými boli Miestna a Slovenská národnostná samospráva v Banke a Združenie novohradských a hevešských Slovákov. Podujatie okrem ÚSŽZ podporili aj VPN Zväzu Slovákov v Maďarsku a Fond Gábora Bethlena.

V rámci Spievankova vystúpili laureáti súťaže Slovenské spievanky a veršovačky, ktorá sa pravidelne koná koncom mája v Dabaš Šáre. Program Spievankova mala na starosti Eleonóra Súdiová, spievali a hrali Detskí muzikanti  II. zo Slovenského Komlóša, ktorých nacvičila učiteľka Mária Ďurkovičová Krčmériová, ktorí sa predstavili samostatným blokom zo Slovenského Komloša. Z obce Pišpék vystúpili v sólo prednese Katka Maraszová z Pišpéku a dievčenská spevácka skupina v zložení Fani Maruskiová, Ester Šimonová a Jazmin Vecelová, s ktorými už päť rokov pracuje učiteľka Emeše Gímešiová Sokolová. Vďaka príprave tohto programu vznikla prvá celoštátna slovenská ľudová hudba v Maďarsku, Naša kapela.
Z obce Níža zaspievala Bianka Biró, ktorú pripravuje Gitka Saboňová a z obce Veňarec sa v duete predstavila Petra Ponyikaiová – spev a Samuel Budai – akordeón. V tejto časti vystúpili aj hostia zo Slovenska – mladí heligónkári z Detskej folklórnej skupiny Ragačinka z Hrušova, ktorí zaspievali, zahrali na heligónkach a následne sa aj zahrali detské hry.
Združená detská ľudová hudba z Mlynkov, Čemera, Pišpeku, Veňárca, Šamšone, z Nového mesta pod Šiatrom a Slovenského Komlóša vystúpila spoločne so svojimi učiteľmi Maťášom Bencem, Lajošom Pálom a Gáborom Krčmérym a vystúpili ako Detskí a mladí muzikanti I. V závere spolu so zoskupením Detskí muzikanti II a spoločne so všetkými spevákmi predviedli pieseň Po nábreží koník beží.

Program Z úcty k Vám mal za cieľ predstaviť tie najlepšie folklórne súbory Slovákov v Maďarsku, pripravila ho Ruženka Egyedová Baráneková. Pre neutíchajúci dážď sa aj tento program, rovnako ako aj Spievankovo, konal pod veľkým stanom, ktorý bol zaplnení obecenstvom. Predstavila sa kapela Svrčkovci zo Šalgotarjánu, FS Furmička z Čemera, FS Pišpek z Pišpeka, Citarová skupina Zornička z Kétšoprone, Tanenčný súbor Tešedík zo Sarvaša, Ľudová hudba Csibaj banda z Jače a Folklórny spolok Horenka z Kétšoprone.

Tretím programom bol galaprogram Medzinárodného novohradského festivalu s názvom Prišli hostia noví, v rámci ktorého sa predstavil FS Podpoľanec z Detvy, Bartošúv súbor zo Zlína (Česká republika), KUD Mladost (Bosna a Hercegovina), Tanečný súbor Nográd zo Šalgotarjánu (Maďarsko) a súbor Laografiki z Grécka.

Tohto podujatia, ktoré má veľký význam na zachovanie slovenskej ľudovej tradície v Maďarsku, sa zúčastnil veľký počet divákov a zároveň aj predstavitelia slovenských inšitúcií v Maďarsku – predsedníčka CSS Betka Hollerová Račková, hovorca v Maďarskom parlamente Anton Paulík a Marián Varga v mene Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Maďarsku, tiež aj predsedovia obecných samospráv a starostka obce Bánk.

 

Foto: ÚSŽZ + FB Ľudové noviny (Andrea Kiss-Kohut)