Slovenská mozaika z 13. a  14. augusta 2022 v Rádiu Z predstavila život vojvodinskej Slovenky Kataríny Mosnákovej Bagľašovej. Činorodá Katarína je scenáristkou, zberateľkou, redaktorkou, editorkou a autorkou viacerých knižných titulov a speváčkou ľudových piesní.

Pochádza z obce Jánošík v Srbsku, žije v Očovej. Študovala na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Pracovala v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade, potom v Metodickom centre pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v súčasnosti pôsobí v Stredoslovenskom osvetovom stredisku. Počas pôsobenia v Srbsku viedla detské a mládežnícke folklórne súbory, spevácke skupiny, bola koordinátorkou folklórnych festivalov a predsedníčkou Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika v Novom Sade. Zaoberá sa aj vedecko-výskumnou prácou v oblasti tradičnej ľudovej kultúry vojvodinských Slovákov. Píše aj vlastnú poéziu pre dospelých a prózu pre deti, ktoré publikovala v niekoľkých zbierkach. Je členkou Spolku spisovateľov Vojvodiny a Spolku slovenských spisovateľov.

Reláciu si môžete vypočuť aj na tomto odkaze:
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-katar%C3%ADnou-mosn%C3%A1kovou-bag%C4%BEa%C5%A1ovou

 

Pre Rádio ZET ju pripravuje  BONA FIDE z.s. s podporou Ministerstva  kultúry ČR, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Úradu vlády ČR.