Prvý septembrový víkend v dňoch 2.9. – 4.9.2022 členovia Kolečka zorganizovali víkendové sústredenie vo švajčiarskom regióne Obersaxen, v malej dedinke Flond. Viac o ňom píše Renáta Krempaská:

Cieľom sústredenia bolo naštudovanie sólových tancov z oblasti Púchova a Trenčína a zároveň vycibrenie tancov, ktoré ma súbor v repertoári. S nácvikmi sa začalo v sobotu ráno, keďže sme na chatu dorazili už v piatok večer. Pracovali sme v dvoch skupinách. Jedna skupina sa venovala sólovým tancom, druhá precvičovala tance Tekov a nový Horehron. Takto sa mohli noví členovia Kolečka tance dôkladnejšie naučiť. Naše umelecké vedenie kládlo dôraz na precíznosť tanečných prvkov a na autentické prevedenie tancov.

Prišla nás navštíviť nadaná cimbalistka Alžbetka a pridali sa aj rodinní príslušníci niektorých členov Kolečka. Týmto sa upevnila spolupatričnosť súboru a zvýšil sa záujem o slovenský folklór u našich deti. Sobotu sme zavŕšili spevom pri cimbale a heligónke. Na druhý deň sme pokračovali ešte niekoľko hodín v nácviku. Potom sme spoločne chatu upratali a odovzdali správcovi.

Strávili sme intenzívny víkend plný hudby, spevu, tanca a radosti v krásnom prostredí a čo je najhlavnejšie, obohatil sa repertoár našich tancov. FS Kolečko touto cestou veľmi pekne ďakuje Úradu pre Slovákov Žijúcich v Zahraničí za poskytnutú dotáciu určenú na toto sústredenie.

Renáta Krempaská