Vo štvrtok 1. decembra 2022 sa v bratislavskom centre Kalab, krajanskom centre umenia Slovákov žijúcich v zahraničí, začala výstava Na obzore – Výstava insitnej tvorby Slovákov z Kovačice. Po troch rokoch majú Bratislavčania opäť možnosť vidieť, spoznať a aj kúpiť diela výnimočných vojvodinských umelcov a umelkýň slovenského pôvodu, ktorých svetoznámy naivný štýl maľby čaká na zápis do kultúrneho dedičstva UNESCO. Výstava vznikla v spolupráci s Galériou Babka v Kovačici a nad podujatím prebrali záštitu ministerka kultúry Natália Milanová a Marija Barlović, chargé d’affaires Veľvyslanectva Srbskej republiky v Slovenskej republike.

Súčasťou výstavy sú diela najznámejších insitných maliarov z Vojvodiny – Evy Husárikovej, Jána Bačúra, Pavla Hajka, Zuzany Chalupovej, ale aj maľby dvoch predstaviteľov najmladšej generácie kovačičských umelcov, Miroslava Hraška a Vieroslavy Svetlik. Výstava potrvá do 15. januára 2023.

Kalab pozýva návštevníkov aj na komentované prehliadky, ktoré budú okrem kovačičského galeristu Pavla Babku viesť aj vystavujúci umelci Miro Hraško a Vieroslava Svetlik. Budú sa konať v piatok 2. 12. o 16:00 a cez víkend 3.-4.12. o 16:30 v Kalabe, na Zámockej 5 v Bratislave.

Slovenské insitné umenie z Vojvodiny poznajú pravidelní návštevníci Kalabu dobre. „Od úplných začiatkov nášho Kalabu sme sa intenzívne venovali téme menšín a akceptácie a priebežne sme zisťovali, že jeden z dôvodov, prečo často voči menšinám nie sme tolerantní je aj to, že sami nepoznáme náš dejinný príbeh a napríklad aj našu históriu migrácie. Aj preto sme sa rozhodli pravidelne vystavovať tvorbu Slovákov z Vojvodiny, ktorí v skutočnosti nikdy neopustili svoj domov, no vplyvom politicko- spoločenskej situácie sa Rakúsko-Uhorsko rozpadlo a oni sa zrazu stali obyvateľmi inej krajiny. Ich umenie je známe po svete a aktuálne ašpiruje na zápis na list nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO,“ opisujú svoj záujem o tému organizátori výstavy.

Pre zakladateľa centra, zosnulého Vlada Dolinaya, bolo kovačičské umenie veľkou srdcovkou a pravidelnými výstavami toto svetoznáme slovenské dedičstvo približoval Bratislavčanom. Po viac ako troch rokoch sa podarilo Kalabu vrátiť k tejto tradícii.

 

Viac o podujatí nájdete na facebookovom profile centra Kalab alebo v popise podujatia na Facebooku.