K najznámejším slovenským dedinám v Rumunsku patrí Čerpotok. Tamojší Slováci dodržiavajú zaujímavé tradície viažuce sa k Štedrému dňu. V Rádiu Slovakia International o nich hovoria členky speváckej skupiny Cerová:

https://skrsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/312859/vilija-v-cerpotoku

 

 

 

 

Photo by Alin Andersen on Unsplash