Spolok Slovákov z Bulharska od svojho založenia v roku 1990 usporiadal množstvo podujatí, ktoré utužovali vzťahy medzi krajanmi, vytvárali nové kontakty a viedli k spoznávaniu svojich koreňov i príbuzenských vzťahov prostredníctvom rozhovorov s najstaršími krajanmi. Aj dnes sa Spolok snaží zachovať všetky aktivity, ktoré navrhol a zrealizoval prvý predseda Štefan Zelenák. K takýmto patrí každoročný turnaj v hre Tabla. Tento rok sa konal 20. ročník turnaja. Pravidelne sa na ňom zúčastňujú hráči, ktorí si v priateľských súbojoch zmerali sily i tento rok, ale aj „nehráči“, ktorí si radi prídu posedieť, porozprávať sa, tráviť čas medzi svojimi.

Minulý rok sme vytvorili nové hráčske družstvá s cieľom zapojiť mladších hráčov. Skupina začiatočník je pre hráčov, ktorí sa hru chcú naučiť a hneď aj zapojiť do turnaja. Skupina junior je pre našich najmenších krajanov, ktorí sa aktívne zapájajú do života Spolku, navštevujú naše podujatia a stávajú sa z nich skutočne výborní „tablisti“. Nesmie chýbať skupina profesionálov, v ktorej hrajú skúsení hráči. V dynamických hrách bojujú o víťazný putovný pohár profesionáli aj začiatočníci. Víťazovi v skupine junior ostáva pohár na pamiatku, nemusí ho o rok odovzdať víťazovi. Ostatné putovné poháre sa symbolicky odovzdávajú na našom pravidelnom krajanskom stretnutí v októbri, na ktoré vás všetkých srdečne pozývame. Konať sa bude dňa 21. 10. 2023.

Ale vráťme sa k turnaju. Tento rok sa ho zúčastnilo spolu 15 hráčov, z toho tri deti vo veku sedem, deväť a jedenásť rokov. V skupine profesionál si putovný pohár odniesla Aleksandra Tomová, v skupine začiatočník Magda Antalíková a v skupine junior obhájil prvenstvo Lukáško Kráľovič. Všetky deti si získali pamätné diplomy, ako aj víťazi prvého, druhého a tretieho miesta v jednotlivých skupinách.

Na podujatie prijala pozvanie televízia Ružinov, ktorá reportáž odvysielala v piatok, 17. 2. v relácii Svet Ružinova. Zostrih nájdete na našej stránke: www.ssb.sk v rubrike „písali o nás“.

Reportáž nájdete vo videu od 11. minúty 12. sekundy:

 

Sme skutočne veľmi radi, že sa k nám pridala nová generácia hráčov tabla. Žiaľ, tí najstarší nás pomaly opúšťajú, ale vďaka vám – začiatočníkom a juniorom môžeme usporadúvať turnaje tabla aj naďalej. Tešíme sa na 21. ročník. Pridajte sa k nám!

 

Katka Koňariková