Slovenské kultúrne centrum Našice oslavuje Medzinárodný deň materinského jazyka v spolupráci so základnými školami, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk. Dňa 16. februára v priestoroch Centra žiakom zo ZŠ „Josip Kozarac“ z Josipovca Punitovského a z vysunutého pracoviska v Jurjevci Punitovskom v sprievode učiteľky slovenského jazyka Boženky Dasovićovej bol predstavený európsky projekt MY SME a 30. výročie vzniku Slovenskej republiky, k čomu si deti vyrobili príležitostné čiapky.

Vzdelávací program podobného obsahu bol prezentovaný v Jelisavci 17. februára v Základnej škole Ivana Brníka Slováka a to žiakom ôsmeho ročníka, ktorých na stretnutie pripravila ich učiteľka Maja Kanđerová.

Tohtoročná oslava Dňa materinského jazyka bude ukončená 27. februára na Základnej škole kráľa Tomislava v Našiciach, kedy je v spolupráci s učiteľkou slovenského jazyka Anou Maroševićovou naplánovaná realizácia programu so žiakmi šiesteho ročníka.