Združenie Slovákov Semberije v Bijeljine, Bosna a Hercegovina, zorganizovalo celodenný divadelný program pre slovenskú komunitu a širokú verejnosť v spolupráci s profesionálnym stredoslovenským divadlom Thalia Teatro a s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aktivity projektu s názvom Bábkarské hody prebiehali na hlavnej scéne kultúrneho centra mesta Bijeljiny v sobotu  27. mája, od 10:30 do 17:00. Celodenný program bol bohatý. Diváci mali možnosť vidieť dopoludnia interaktívne divadelno-hudobné predstavenia v slovenčine pre deti, Farebný kúpeľ, na motívy príbehu Melity Denkovej (scenár: M. Necpálová, réžia: E. Ibragimov). 

Na bábkarskom workshope sa deti učili pracovať s bábkami, a následne spoločne s dospelákmi vytvorili vlastné bábky a uviedli aj krátke bábkové scénky pred obecentsvom.  Prednáška s témou slovenskej bábkarskej tradície priblížila informácie o histórii bábkového umenia na slovenskom území a o jeho význame celoeurópskom kontexte. Divadelné dielne a odbornú prednášku viedla odborná divadelná lektorka Mgr. Monika Necpálová, M.A. zo stredoslovenského divadla Thalia Teatro.

Projekt Bábkarské hody podporil udržanie a rozvinutie slovenského jazyka v meste, kde žije viac ako 100 Slovákov, a priblížil tradičné slovenské bábkarské umenie prostredníctvom interaktívnych divadelných metód všetkým generáciam krajanov, ale aj záujemcom – zástupcom iných národov. Vďaka projektu vzrástol záujem nielen detí, ale aj celej komunity v Bijeljine o slovenský jazyk a kultúru, predovšetkým o slovenské bábkarstvo, ktoré je zapísané do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Vzhľadom na široké pokrytie udalosti v médiách, projekt pomohol zviditeľniť slovenskú komunitu v Bijeljine.