Na svoj sviatok čakajú deti – nielen tie menšie, ale tie staršie tiež. V Slovenskom dome v Kacvíne bol usporiadaný deň hier a zábav pri príležitosti tohto sviatku.

Deti sa najskôr stretli na tvorivých dielňach, kde si vyhotovili potrebné veci spojené s ďalšími hrami a zábavami. Potom presťahovali športové náradie do záhrady oproti Slovenskému domu a išli navštíviť skanzen miestnej ľudovej kultúry, kde sa oboznámili s miestnymi ľudovými artefaktmi. Nazreli do vnútra vyhne a tradičnej drevenice. Potom sa osviežili džúsmi a zápolili vo skupinách. Veselo sa pritom zabávali. Hry a zábavy vonku v tento slnečný deň boli výborným riešením. Zasa po terénnej hre ich schladili nanuky. Na záver pekného dňa si prevzali odmeny za súťaže a sladkostí ku Dňu detí. Akciu usporiadala vedúca Slovenského domu Daniela Radecká a pritom realizovala projekt podporený Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí s názvom Deň detí v Slovenskom dome v Kacvíne.

 

Agáta Jendžejčíková