III. Festival slovenských populárnych piesní pre deti Na krídlach piesní odznel 4. júna vo veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla v Petrovci. Zúčastnilo sa na ňom 36 detí zo štyroch slovenských osád: Petrovca, Kulpína, Hložian a Selenče.

Okrem spevákov vystúpilo trio Čarodejníci, ktoré nacvičil Samuel Kováč ml. a orchester YMCA music, ktorý vedie Michal Struhár. V programe sa zúčastnili deti vo veku 5 až 15 rokov a štyria stredoškoláci. Odzneli piesne slovenských, vojvodinských autorov: Kvetoslavy Benkovej, Samuela Kováča staršieho, Vladimíra Kováča, Ľuboslava Majeru, Jaroslava Fúseka, Maríny Kaňovej, Slovenky Benkovej, Anity Hlavatej, Jána Dišpitera, Eleny Krošlákovej, Juraja Súdiho mladšieho a staršieho, Samuela Kováča mladšieho, Jána Šofranku a Adama Torňoša. Okrem toho, že festival podporuje slovenskú hudbu populárneho žánru  venovanú deťom, jeho prvoradým cieľom je podporiť mladých začínajúcich spevákov v ich prednese a verejnom vystúpení. Ďakujeme hudobným pedagógom, ktorý sa podieľali na nácviku detí: Olivere Popadićovej, Marien Stankovićovej Krivákovej, Anne Medveďovej, Jurajovi Súdimu st., Elene Krošlákovej, Samuelovi Kováčovi ml. a Michalovi Struhárovi Festival podporili ÚSŽZ, UKVS, MSS a MOMS Petrovec. Všetkým srdečne ďakujeme.

V mene organizátora Komorného zboru Musica viva srdečne pozdravujem,

Mariena Stankovićová Kriváková