V sobotu 3. júna 2023 sa v organizácii Matice slovenskej Radoš v Chorvátsku konalo tradičné podujatie Váľania májového dreva – Majpan. Program sa uskutočnil v predvečerných hodinách na nádvorí matičného domu na Radoši, ktorého sa zúčastnili domáci aj početné hosťujúce zoskupenia.

Predseda Matice slovenskej Radoš Ing. Darko Ďurica, PhD. s radosťou privítal detskú tanečnú skupinu Matice slovenskej z Iloka, mažoretky mesta Ilok a program slovenskými ľudovými piesňami obohatili aj hosťujúca ženská spevácka skupina Usilovné včielky z Lugu, zo Srbska a domáca ženská spevácka skupina Matice slovenskej Radoš. Podujatie svojou prítomnosťou poctili primátorka mesta Ilok Marina Budimir, podpredseda Zväzu Slovákov Alexander Knapček. Po programe sa podľa starých obyčajov spustilo (zvalilo) májové drevo, čo je vrcholom podujatia a z čoho najväčšiu radosť mali deti, ktoré si čo-to z ozdobeného májového dreva zobrali. Po ukončenom ceremoniáli sa pokračovalo ľudovou veselicou. Do tanca hrala skupina Domino a veselá hudba a spev ešte dlho v noci odznievali sriemskými vrchmi. Tradičné podujatie chorvátskych Slovákov z Radoša bolo veľmi úspešné ďakujúc usilovnosti, pracovitosti a námahe členov Matice slovenskej Radoš, ktorí celým srdcom prikladajú ruky ku každej matičnej aktivite.

Podujatie bolo zorganizované s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Text: Darko Ďurica, predseda Matice slovenskej Radoš