Organizátormi 39. Prehliadky slovenského folklóru v Chorvátsku boli tento rok Matica slovenská v Markovci Našickom a Zväz Slovákov, preto sa prehliadka konala v Drevenici 3. júna. Slováci z celého Chorvátska prišli na toto hlavné podujatie Slovákov, ktoré každý rok na inom mieste obývanom Slovákmi predvádza hlavné bohatstvo Slovákov tohto regiónu – tanec a spev, pretkaný vrúcnou a veselou pospolitosťou. Najviac bolo folkloristov z Jelisavca, Iloku, Josipovca Punitovského, Lipovlian, Míľoviec, Osijeku, Rijeky, Solian a Zokovho Gaja, ako aj delegácia zo Záhrebu, a na javisku sa predstavili aj susedia z Podgoraču. Prehliadka zohráva významnú úlohu pri zachovávaní a propagácii slovenských tradícií – tanca, hudby, krojov a zvykov, ako aj pri oboznamovaní mladých ľudí s tradičnými hodnotami a ich odovzdávaní týchto tradícií ďalším generáciám.

Po slovenskej a chorvátskej hymne predsedníčka MS v Markovci Našickom Branka Baksová privítala množstvo účastníkov folklórneho programu a hostí so slovami, že je hostiteľom Markovčanom cťou byť organizátormi tohto významného podujatia v roku, keď oslavujú významné výročia – 50. výročie Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača a 30. výročie MS v Markovci Našic kom, a pozvala hostí, aby sa prihovorili prítomným.

Prítomným sa príležitostnými slovami prihovorili a organizátorom a folkloristom zagratulovali primátor mesta Našice Krešimir Kašuba, podpredseda Župného zastupiteľstva Osijecko-baranjskej župy a starosta obce Podgorač Goran Đanić, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka, poslanec za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente a člen Rady pre národnostné menšiny Vladimir Bilek. Predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra poukázal na problém zníženia počtu Slovákov o 15 % a zdôraznil, že by sme sa všetci mali snažiť o to, aby mladí členovia po vzdelávaní a založení rodiny aj naďalej pracovali na zachovávaní slovenských tradícií. Uviedol, že naši Slováci nie sú len folkloristi, ale aj hasiči, futbalisti, poľovníci či rybári. Markovským hostiteľom adresoval povzbudivé slová a prehliadku otvoril.

Svoje kroje, originálne tance a piesne predstavilo desať slovenských a jeden chorvátsky spolok. Početné publikum sa tešilo z rozmanitosti slovenského folklórneho dedičstva. Kultúrno-umelecký program otvorila seniorská skupina hostiteľského SKUS-u Fraňa Strapača choreografiou Neni také polečko Branky Baksovej, ktorú nacvičili Josip a Vanesa Fedorovci a Mario Dudjak. Tanečníci SKUS-u bratov Banasovcov z Josipovca Punitovského sa predstavili Tancom z Kysúc choreografa Pavla Cienika, a ktorú s tanečníkmi nacvičil Marijan Batorek. KUS Lipa z Lipovlian zatancoval choreografie Tihomira Krmeka pod názvom Žala ja trávičku a Stracila ja bandzeru pod vedením Viery Hrincovej a Martina Levka. Vedúcim hudby bol Vlado Dorić. SKUS Ivana Brníka Slováka z Jelisavca predstavila seniorská tanečná skupina choreografiou Željka Brnjika pod názvom Rusadla, ktoré s tanečníkmi nacvičil Marijan Marček. Vedúcim skupiny bol Daniel Kubala. Jelisavčania oduševnili publikum rýchlym rytmom a šikovnými tanečnými krokmi, ale aj tým, že s nimi v kroji tancoval poslanec Vladimir Bilek. Choreografi ou Branky Baksovej pod názvom Konopa, konopa pod vedením Ivicu Grekša zatancovali matičiari z Osijeku. Členky speváckej skupiny MS v Zokovom Gaji predviedli tanec s pásmom piesní pod vedením Vesny Kunštekovej. Slovenský kultúrno-osvetový spolok Ľudovíta Štúra z Iloku sa predstavili choreografiou Jarmily Mudrochovej pod názvom Pri víne pod vedením Valentiny Bođancovej. MS z Míľoviec predviedla Tance a spevy Hornákov choreografky Branky Baksovej, ktoré nacvičila Željka Kraljiková. Chorvátsky kultúrny spolok Podgoračani z Podgoraču sa predstavili pásmom slavónskych kôl pod vedením choreografky Mirjany Kučićovej. Pásmom tancov a choreografiou Kurí krík choreografa Juraja Kulicha sa predstavila MS z Rijeky. Tanečníkov nacvičili Laura Mandekićová a Margita Rekićová Grolmusová. SKUS Ondreja Pekara zo Solian sa predstavil choreografiou Any Šandorovej Miksadovej pod názvom Dva dukáty. Tanečníkov nacvičila Marija Okanovićová v hudobnom sprievode pod vedením Ivana Šandora.

Podporovateľmi prehliadky boli Rada pre národnostné menšiny a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a spolupatrónmi Zväz Slovákov, Úrad pre ľudské práva a práva národnostných menšín, mesto Našice a Rada miestneho výboru Markovca Našického. Mediálny podporovatelia boli Radio Našice a TV Našice.

Prehliadky sa zúčastnili aj: odborná spolupracovníčka ÚSŽZ Milina Sklabinská, člen župnej rady OBŽ Vanja Prošić, predseda RMV Markovca Karlo Kanis, predstaviteľ macedónskej národnostnej menšiny OBŽ Dragoljub Siljanoski, farár Farnosti sv. Marka Evanjelistu v Markovci Patrik Alatić, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová, riaditeľka Turistického spolku mesta Našice Ines Reslerová, predseda DHZ Markovca Zdenko Cingel a tajomník FK Željezničar Markovca Vjekoslav Jug. Program moderovala Tatjana Seničaninová a o zvuk sa postarali Jerko Amidžić a Ivan Petrović.

Organizátori ďakujú podporovateľom a spolupatrónom, všetkým svojim členom, ktorí pomáhali v realizácii prehliadky, a zvlášť členkám speváckej skupiny, ako aj milým hosťom a kamarátom, ktorí svojou prítomnosťou poctili toto podujatie.

 

text: Vesna Baksová
foto: archív MS a SKUS-u (Dragoljub Siljanoski)