Nedeľa 4. júna bola v Markovci nezvyčajne slávnostným a radostným dňom. Folkloristi oslavovali 50. výročie Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača a matičiari 30. výročie Matice slovenskej v Markovci Našickom.

Niekoľko dní pred tým usilovne upravovali Drevenicu a jej okolie a hasiči postavili stan.

Nedeľná svätá omša vo farskom kostole svätého Marka evanjelistu sa konala, okrem iného, aj za všetkých zosnulých členov Spolku a Matice, za všetkých žijúcich členov a na poďakovanie Bohu za všetky šťastné cesty. Omše sa zúčastnili aj hostia: predstavitelia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Peter Prochácka a Milina Sklabinská, bývalá poslankyňa za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Zdenka Čuhnilová a súčasný poslanec Vladimir Bilek, ako aj hostia z MS z Rijeky. Folkloristi a matičiari sa príležitostnou umeleckou maľbou, ktorá zobrazuje kaplnku sv. Marka, kríž ah asičský dom, a ktorú odovzdali Mario a Margareta Dudjakovci, poďakovali farárovi Patrikovi Alatićovi za spoluprácu a podporu od prvého dňa jeho služby v Markovci.

O 17:00 odštartoval v Drevenici slávnostný kultúrno-umelecký program, ktorý viedla moderátorka Tatjana Seničaninová. Po hymnách hneď v úvode príležitostný referát o vzniku Spolku a Matice, zakladateľoch, významných dátumoch, názve SKUS-u, spoločenských priestoroch, až po výstavbu Drevenice, so skráteným popisom činnosti a podujatí predniesla kronikárka spolku Vesna Baksová. Zdôraznila najmä to, ako s výstavbou Drevenice začala nová éra týchto dvoch združení, potom spoluprácu s ostatnými združeniami a poďakovanie za každú formu prispenia k ich činnosti: Spolupracovali sme s mnohými ľuďmi, mnohí nám pomohli. Cestovali sme často – po našom regióne, do rôznych kútov Chorvátska, ale aj v iných krajinách – samozrejme, najčastejšie na Slovensko, a často sme prijímali hostí – folklórne spolky, vážených hostí, etnológov… Tancovali sme, spievali, hrali, cestovali, otvárali výstavy, boli účastníkmi rôznych podujatí, športových, vzdelávacích, tvorivých, zábavných, chodili na výlety, modlili všetkým, ktorí nám pomáhali a pomáhajú v našich aktivitách tancom, spevom, hraním, tlieskaním, fi nančnými darmi, donáciami, žehlením krojov, šoférovaním, opravovaním, kosením trávy a strihaním okrasných kríkov, nápadmi, údržbou a čistením priestorov, písaním článkov a kníh, polievaním kvetov, vedením jednotlivých skupín a pokladne, vedením programov či webovej a FB stránky, písaním projektov, starostlivosťou o deti na cestách, prácou pri mixpulte či výčape, pečením polesňakov, prijímaním hostí, reportážami v médiách, obsluhovaním… A na všetkom ostatnom, čo nebolo spomenuté. Ďakujeme Rade pre národnostné menšiny CHR, ÚSŽZ z Bratislavy, Zväzu Slovákov CHR, Mestu Našice, Úradu pre ľudské práva a práva národnostných menšín. Rade miestneho výboru (RMV) Markovca Našického, Rádiu Našice a TV Našice, našim hasičom a futbalistom…

Uviedla tiež, že Spolku boli za tie roky úplne právom udelené viaceré hodnotné ocenenia. Napríklad v roku 1983 strieborná plaketa Cena oslobodenia obce Našice za prácu v kultúre, v roku 2002 ocenenie za najlepší scénický výkon detskej skupiny na medzinárodnom festivale slovenského folklóru Jánošíkov dukát v ČR, v roku 2003 Cena Osijecko-baranjskej župy (OBŽ) za oblasť kultúry, a že tento rok prevezme verejné uznanie mesta Našice v deň oslavy patróna mesta sv. Antona, a že nemálo uznaní získala aj Branka Baksová. Prítomných zoznámila so súčasným vedením Spolku a Matice, ktoré dlhodobo aktívne a obetavo pracuje pre ich blaho a so súčasnými politicko-kultúrno-nábožensko-výchovnými predstaviteľmi, s ktorými spolupracujú. K pozitívnemu a optimistickému ukončeniu referátu prispela členka detskej tanečnej skupiny Ema Hanižjarová prednesom svojej básne Fraňo a ja – priatelia dva.

Všetkých prítomných členov a hostí pozdravila predsedníčka Matice Branka Baksová a predsedníčka Spolku Vesna Budošová, ktoré vyzdvihli krásu početných generácií týchto dvoch združení, najmä Spolku.

Uvítacie slová, gratulácie a želania všetkého dobrého pre združenia a význam a úspech Branky Baksovej predniesli predseda RMV Markovca Karlo Kanis, podpredseda Župného zastupiteľstva (ŽZ) OBŽ Goran Đanić, bývalý poslankyňa a čestná členka markovskej matice Zdenka Čuhnilová, primátor mesta Našice Krešimir Kašuba a poslanec v Chorvátskom parlamente a viceprimátor Našíc Hrvoje Šimić. Podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka so spolupracovníčkou Milinou Sklabinskou odovzdali Spolku medailu za rozvoj slovenskej kultúry v Chorvátsku pri príležitosti jeho 50. výročia. Ku gratulantom sa pridali aj poslanec Vladimir Bilek a predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra, ktorý vyzdvihol dôležitosť práce s mládežou, udelil ocenenia za 50 a 30 rokov činnosti a otvoril program.

V programe sa predstavili všetky hostiteľské skupiny. Najmladší tanco vali choreografie Jánošík – Varila som, varila, mládežníci Kosový tanec a Tanec s hrabľami, a seniori choreografiu Terchová. Speváčky s pre túto príležitosť aktivizovanou bývalou hudbou (Josip Ivanek-Joka, Andrija Tomac a Ratko Obradović) zaspievali Cez Markovec pekná cesta, Chlapci mašinisti a Dievča, dievča. Najväčším prekvapením bola skupina príležitostne aktivovaných, inak momentálne pre manželstvo-zamestnanie neaktívnych tanečníkov, ktorá potešila publikum tancami Šarišská, Frišká, Východ a Záverečný. Boli to všetky choreografie Branky Baksovej a nacvičili ich Josip a Vanesa Fedorovci a Mario Dudjak, a speváčka Vesna Paulićová.

K úžasnej atmosfére prispeli aj ďalší hostia a priatelia: veselé deti a speváčky z MS v Jurjevci Punitovskom, talentovaní speváci a hudobníci a šikovní tanečníci SKUS-u Ivana Brníka Slováka z Jelisavca, početní speváci a milí drobci a úžasní heligonkári zo SKUS-u bratov Banasovcov z Josipovca Punitovského, až po k dokonalosti pripravených členov Chorvátskeho kultúrno-umeleckého spolku Lisinski a muzikantov Tamburášskeho spolku Dory Pejačevićovej z Našíc. Krásne recitácie a veselé pesničky zaspievali žiaci ZŠ kráľa Tomislava z Našíc a vysunutého oddelenia v Markovci Našickom so svojou učiteľkou Anou Maroševićovou. Žiaci 7. ročníka Marian Kuric a markovský folklorista Roko Mihovilović Baksa prečítali svoje krásne ocenené práce na medzinárodnej súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Oslavy sa zúčastnili aj ďalší vážení hostia: predstaviteľ macedónskej menšiny v OBŽ Dragoljub Siljanoski, markovský farár Patrik Alatić, riaditeľka ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach Vlatka Zahirovićová, riaditeľka Turistického združenia mesta Našice Ines Reslerová, predstavitelia markovského DHZ Ivo Hvizdak a Mirko Škof a tajomník FK Željezničar Vjekoslav Jug.

Na záver sa uskutočnilo spoločné fotenie. Zvlášť emotívne bolo, keď na javisko vstúpili zakladateľky Spolku, sestry Mira Antolašićová a Julka Kubašová (rod. Zavadové), starší členovia a ďalší prítomní bývalí členovia. Mediálne všetko zastrešovala bývalá markovská folkloristka Ninoslava Pavlusová, dnes pracovníčka Rádia Našice.

Jerko Amidžić a Ivan Petrović plnili úlohy za mixážnym pultom a reproduktorom. Pri obsluhe hostí a iných povinnostiach pomáhali speváčky a rodičia.

Ďakujeme za pomoc podporovateľom podujatia: Rade pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a ÚSŽZ z Bratislavy, ako aj Zväzu Slovákov, Úradu pre ľudské práva a práva národnostných menšín, Mestu Našice a RMV Markovca Našického.

Ďakujeme markovským hasičom, futbalistom, železničnej stanici a všetkým členom, ktorí sa podieľali na organizácii oslavy výročí. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli do Drevenice a svojim programom a potleskom poctili tieto veľké jubileá a významné oslavy.

 

text: Vesna Baksová