V dňoch 14. a 15. októbra 2023 v Békešskej Čabe v Maďarsku sa uskutočnilo Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov v rámci ktorého udelili Cenu Samuela Tešedíka na rok 2023. Získali ju: Mária Kotvášová Jonášová zo Srbska, Miluška Anušiaková Majerová zo Srbska a Csilla Eperješiová Cséffaiová z Maďarska. Zriaďovateľmi tohto prestížneho ocenenia pre dolnozemských učiteľov sú Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov v Maďarsku.

Cena Samuela Tešedíka sa udeľuje každoročne počnúc rokom 2012 spravidla trom osobám za splnenie jednej alebo viacerých z nasledujúcich podmienok:
a) za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí;
b) za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí;
c) za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí;
d) za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí.

Zriaďovatelia ceny môžu udeliť každoročne aj maximálne päť pamätných listov Samuela Tešedíka za mimoriadne úspechy dosiahnuté v oblasti školstva a vzdelávania, za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov, za vzornú reprezentáciu školy v súťažiach národnostných škôl v domovských krajinách alebo v zahraničí, za celoživotný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania, pri príležitosti životného jubilea. Cenu udeľujú zriaďovatelia v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

V dňoch 14. a 15. októbra 2023 v Békešskej Čabe v Maďarsku v rámci Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov bolo aj udelenie Cien Samuela Tešedíka.

Členovia komisie sa rozhodli Pamätné listiny udeliť:

  • Mariánovi Bercimu z Rumunska,
  • Erike Kišovej Torokovej z Maďarska a
  • Alžbete Medovarskej z Rumunska.

Cenu Samuela Tešedíka na rok 2023 získali:

  • Mária Kotvášová Jonášová zo Srbska
  • Miluška Anušiaková Majerová zo Srbska
  • Csilla Eperješiová Cséffaiová z Maďarska

 

Vypočujte si reportáž zo slávnostného odovzdávania Ceny Samuela Tešedíka v Rádiu Slovakia International:
https://skrsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/341513/cena-samuela-tesedika

 

Zdroj:
kulpin.net
rada.org.rs