Už v čase hospodárskej krízy, keď cestovali Slováci za prácou a lepším životom do zahraničia, sprevádzal ich učiteľ aj farár. Farár im poskytoval nielen duchovnú službu, ale ako vzdelaný človek ovládajúci cudzie jazyky pomáhal im zorientovať sa v novej krajine. Situácia sa zopakovala aj po otvorení hraníc v roku 1989. Vo svete vznikali nové slovenské komunity a s nimi ruka v ruke v niektorých krajinách aj slovenské katolícke misie. Takáto misia vznikla v roku 2004 aj v Londýne vo Veľkej Británii. Už 13 rokov je duchovným správcom tejto misie Tibor Borovský, s ktorým sa rozprávala redaktorka RSI Ingrid Slaninková.

Vypočujte si rozhovor s farárom Borovským v Rádiu Slovakia International:
https://skrsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/346845/slovenska-katolicka-misia-v-londyne