Trvanie: 19.01.2021
Miesto: Krásy Slovenska – Vydavateľstvo DAJAMA
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

Dodnes najstarší kontinuálne vychádzajúci časopis na Slovensku je venovaný prírode, kultúrnym zaujímavostiam, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu a ďalším témam. „Svetlo sveta uzrel v januári roku 1921 vo vtedajšom Liptovskom Svätom Mikuláši a medzi jeho hlavných protagonistov patril Miloš Janoška,“ priblížil Daniel Kollár, editor časopisu a majiteľ vydavateľstva Dajama, ktoré je od roku 2004 nakladateľom časopisu. Zároveň  pripomína, že „žiadna krajina v Európe sa nemôže pochváliť časopisom, ktorý by v nepretržitom vychádzaní 100 rokov zaznamenával jej krásu.“

Hlavnou hybnou silou pri jeho vzniku bola skupina okolo Miloša Janošku a Pavla Stacha. „Obaja spolu s ďalšími priateľmi intenzívne pociťovali nedostatočnú propagáciu slovenskej turistiky a turistický časopis mal byť podľa nich najlepším prostriedkom na jej ďalší rozvoj,“ vysvetľuje v tlačovej správe k jedinečnej storočnici Krás Slovenska Daniel Kollár. „Od slov nebolo ďaleko k činom, zvlášť po tom, keď zbierkou pomohli aj americkí Slováci. Celé to zorganizoval Stachov priateľ Matej Sopko, ktorý dokázal zozbierať na tú dobu veľkú finančnú sumu (5000 Kčs).“

Prvé číslo Krás Slovenska vyšlo v polovici januára 1921. Nepredávalo sa, ale bolo posielané ako ukážka s dôvetkom, že druhé číslo bude posielané už len skutočným predplatiteľom. Úvodné číslo časopisu sa začínalo editoriálom Miloša Janošku, ktorý v ňom vytýčil heslo časopisu „Poznajme otčinu!“, a jedna z jeho ďalších myšlienok načrtla i hlavný cieľ časopisu platný dodnes: „Ide nám o povznesenie turistiky na Slovensku ako kraji v tomto ohľade zanedbanom, ale eminentne turistickom.“

Časopis Krásy Slovenska vykonal v 20. storočí veľmi veľa v osvetovej činnosti. Hoci sa počas neho menila štruktúra i rozsah časopisu, grafická úprava, počet čísel v jednotlivých ročníkoch, redaktori a vydavatelia, svojim obsahom Krásy Slovenska zostali rovnaké. Dokonca, podľa slov Daniela Kollára„v 80. rokoch Krásy Slovenska boli z hľadiska ochrany prírody a pamiatok snáď jediným kritickým médiom v Československu. Popularizovali ochranu prírody, uverejňovali poučné články o jej ochrane, ale aj mnohé návrhy a výzvy, čím prispeli aj k formovaniu environmentálneho a kultúrneho povedomia obyvateľov Slovenska. Vždy združovali a dodnes stále združujú okolo seba ľudí, ktorým naša krajina nie je ľahostajná a majú ju radi. A to je aj ďalšie vysvetlenie prečo dodnes vydržali a stále existujú.“

Po novembri 1989 časopis začal vydávať Klub slovenských turistov (KST), ktorý sa stal majiteľom značky Krásy Slovenska a od roku 2004 je nakladateľom časopisu vydavateľstvo DAJAMA. Nová redakcia sa neodchýlila od pôvodného motta časopisu, ba práve naopak, možno viac ako kedykoľvek predtým sa snaží o nekomerčné zviditeľňovanie nádherných kútov Slovenska, často nepoznaných. Svedčia o tom nielen mnohé stále rubriky, ktoré ho charakterizujú celé desaťročia (Tipy na výlety, Zažité v prírode, Odporúčame navštíviť, Okienko z Tatier, atď.), ale aj napríklad veľký seriál o ľudovej kultúre jednotlivých regiónov Slovenska.

Ako dodáva editor časopisu Daniel Kollár„za sto rokov vyšlo viac ako 1 000 čísiel časopisu a vystriedalo sa pritom dve desiatky šéfredaktorov (jeden z nich Tibor Sásik fungoval ako šéfredaktor 30 rokov a terajšia šéfredaktorka Zuzana Kollárová vedie redakčný kolektív 16 rokov). Najväčším pokladom časopisu sú jeho čitatelia, ktorých je niekoľko tisíc. Mnohí z nich sa každoročne zúčastňujú tradičných Stretnutí čitateľov časopisu Krásy Slovenska.

Takéto stretnutia sa uskutočňujú pravidelne od roku 1964 a striedajú sa pritom lokality západného, stredného a východného Slovenska. Miesta organizovania jednotlivých zrazov boli a sú už na niekoľko rokov dopredu rezervované. V tomto roku by sa stretnutie malo uskutočniť v Ružomberku a na Malinom Brde, čiže symbolicky v Liptove, tam, kde časopis vznikol pred 100 rokmi“.

DAJAMA je rodinné vydavateľstvo, ktoré sa ako jediné zameriava len na publikácie o Slovensku. Od roku 1996 systematicky mapuje krajinu prostredníctvom knižných turistických sprievodcov a viacerých knižných edícií zameraných na históriu miest či prírodné a kultúrne pamiatky. Spolu vydalo už viac ako 340 kníh. Od roku 2004 pokračuje vo vydávaní časopisu Krásy Slovenska.

 

K storočnici Krás Slovenska, výnimočného časopisu, ktorý poznajú aj mnohí naši krajania vo svete, želáme aj v ich mene neveľkému redakčnému kolektívu a jeho spolupracovníkom pre všetkých nás, čitateľov časopisu a zajedno aj hrdých obdivovateľov prírody, histórie turizmu, kultúry a ďalších skvostných krás Slovenska, nové a objavné tvorivé počiny v ústrety ďalším úspešným rokom!