Trvanie: 28.01.2021
Miesto: Stredoeurópsky dom fotografie
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

V priestoroch Stredoeurópskeho domu fotografie (SEDF) v Bratislave sa v stredu 27. januára 2021 uskutočnilo slávnostné online vyhlásenie ocenenia Osobnosť slovenskej fotografie 2020. Jeho laureátom sa stal Aurel Hrabušický (na titulnej fotografii). V živom prenose 15. ročníka ocenenia si titul Fotograf roka 2020 odniesol Martin Kleibl. Obaja laureáti predstavili svoju tvorbu, Hrabušický knihu o Antonovi Šmotlákovi a Kleibl publikáciu Počiatky fotografie na Slovensku.

Vyhlasovateľmi ocenenia sú Združenie slovenských profesionálnych fotografov, SEDF/OZ FOTOFO, Vysoká škola výtvarných umení a Festival OFF. O laureátoch za rok 2020 rozhodla porota v zložení Judita Csáderová (predsedníčka poroty), Dušan Kochol a Václav Macek.

„Usiluje sa o to, aby poctivo zhodnotila prínos každého laureáta. Tým, že v porote vždy zasadali ľudia z profesie, historici fotografie či fotografi samotní, bola záruka, že nie sú tam žiadne bočné diplomatické, politické vplyvy, hodnotí sa tam dielo, to, čo laureát za viacero desaťročí dokázal vytvoriť,“ uviedol Václav Macek k oceneniu Aurela Hrabušického. „Za tých vyše 30 rokov práce je za ním mimoriadne dielo. Vždy je zložené z dvoch častí, je to dielo kurátorské, ale aj dielo kritika a historika fotografie, ktorých na Slovensku nikdy nebolo veľa,“ dodal V. Macek.

OSOBNOSŤ SLOVENSKEJ FOTOGRAFIE: Aurel Hrabušický (1956)

Pôsobí ako kurátor fotografickej zbierky Slovenskej národnej galérie (SNG).

Venuje sa dejinám i súčasnosti slovenskej fotografie od polovice 80. rokov. Jeho výskum sa spočiatku orientoval na súčasnú tvorbu. Pre jeho kurátorské projekty 80. a 90. rokov boli príznačné texty o autoroch na rozmedzí fotografie a konceptuálneho umenia. Neskôr sa jeho záujem rozšíril o obdobie modernizmu 20. a 30. rokov. Výsledky publikoval v knihe Slovenská fotografia 1925 – 2000 (2002, spoluautor Václav Macek), neskôr participoval na tímových výstavách v SNG o fotografii 50., 70. a 80. rokov. V poslednom období je dôležitá jeho spolupráca s Filipom Vančom na knihách o niektorých významných, ale niekedy obchádzaných slovenských fotografoch. Ostatným titulom je publikácia o Antonovi Šmotlákovi (2020).

Trojčlenná porota v čele s predsedníčkou J. Csáderovou rozhodla, že cenu Fotograf roka si odniesol Martin Kleibl.


FOTOGRAF ROKA: Martin Kleibl (1981)

Laureát je absolventom Katedry fotografie a nových médií VŠVU (2010) a doktorandského štúdia (2014), kde neskôr dva roky pôsobil ako asistent v ateliéri Ľuba Stacha.

Od roku 2016 je kurátorom jediného Múzea fotografie na Slovensku. Kleibl sa venuje aj vlastným fotografickým projektom, týkajú sa najmä jeho sídliska Petržalky, v ktorom žije od detstva, ale aj fotografii 19. storočia. Aktívny je na poli historického výskumu, participoval na zborníkoch, konferenciách – Renesancia fotografie 19. storočia (2014), V hľadaní prameňov (2018). Minulý rok samostatne publikoval knihu Počiatky fotografie na Slovensku 1839 – 1918, ktorej význam pre fotografickú kultúru sa porota uzniesla zdôrazniť udelením ocenenia Fotograf roka.

 

ZDROJ: teraz.sk/ TASR
Foto: Aurel Hrabušický. TASR/Michal Svítok