Trvanie: 15.02.2021
Miesto: luno.hu – Ľudové noviny
Mesto/obec: Budapešť – Vrbové
Štát: Maďarsko – Slovensko


Beňovského glóbus
 je prestížne ocenenie, ktoré od roku 2015 udeľuje mesto Vrbové. Dostať ho môžu domáce aj zahraničné osobnosti, ktoré sa rôznym spôsobom výrazne zaslúžili o popularizáciu vrbovského rodáka Mórica Beňovského (1746 – 1786), kráľa Madagaskaru, v duchu dorozumenia medzi národmi, ako aj významní slovenskí cestovatelia. Nominácie s písomným odôvodnením môžu podávať fyzické i právnické osoby. Výber uskutočňuje odborná komisia mesta Vrbové. O tom, že držiteľom Beňovského glóbusu za rok 2020 sa stal Gegor Papuček, slovenský básnik a publicista z Budapešti, informuje týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny na svojom internetovom portáli luno.hu.

Za laureáta 6. ročníka Beňovského glóbusu odborná komisia, vymenovaná primátorkou mesta Vrbové Emou Maggiovou, navrhla básnika z Maďarska Gregora Papučka (*1938).  Navrhnutý okrem iného spracoval cennú štúdiu o Móricovom bratovi Emanuelovi Beňovskom, zastupoval mesto Vrbové na odbornej historickej konferencii v Budapešti, sprevádzal konzula Madagaskaru v Maďarsku počas jeho návštevy mesta Vrbové pri príležitosti Beňovského osláv, upozorňoval na „novinky“ z Maďarska týkajúce sa Beňovského, šíril dobré meno mesta Vrbové v Maďarsku a poskytol mestu prekladateľské a tlmočnícke služby.

Na základe toho Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom prijalo 29. apríla 2020 uznesenie č. 69/IV/2020. Schválilo udeliť Beňovského glóbus 2020 za zásluhy o propagáciu Mórica Beňovského a dlhoročnú spoluprácu s mestom Vrbové Gregorovi Papučkovi z Budapešti, básnikovi, spisovateľovi a publicistovi, nositeľovi štátneho vyznamenania Slovenskej republiky Radu bieleho dvojkríža.

Pre protipandemické opatrenia bude ocenenie Gregorovi Papučkovi odovzdané pri vhodnej príležitosti dodatočne.

ĽUBOMÍR BOSÁK
Foto: Patrik Kyska, Zlatko Papuček