Trvanie: 14.03.2021
Miesto: SKC Našice
Mesto/obec: Záhreb – Našice
Štát: Chorvátsko

V rámci návštevy veľvyslanca Slovenskej republiky v Záhrebe pána Petra Suska, pri príležitosti 10. výročia založenia Slovenského kultúrneho centra Našice, veľvyslanec Susko prejavil záujem do knižnice našej inštitúcie prispieť knižným darom, ktorý bude k dispozícii krajanom žijúcim v Chorvátsku.

A tak sa aj v týchto dňoch stalo. Vďačne sme prijali sedem publikácií (Dejiny Slovenska, autor Dušan Kováč; Iʾll break through! Štefánik, autor Jozef Banáš; Kroje Slovenska, autori Zuzana Beňušková, Jana Kucbeľová, Petra Brenkus; Milan Rastislav Štefánik, autor Michal Kšiňan; Proglas, autor Konštantín Filozof a Encyklopédia miest a obcí Slovenska, kolektív autorov) a k tomu kalendáre na rok 2021, ktoré potešia členov Matíc slovenských v Chorvátsku.

Uvedomujúc si pravdivosť výroku „miestnosť bez kníh je ako telo bez duše“ Marca Tullia Cicera,  Slovenské kultúrne centrum Našice od začiatku pôsobenia začalo s budovaním knižného fondu. V súčasnosti knižný fond Slovenského kultúrneho centra Našice, vrátane daru Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Záhrebe, obsahuje 997 knižných jednotiek, hlavne z oblasti dejín, etnológie, folkloristiky, sociológie a v menšom rozsahu je zastúpená krásna literatúra. Vybudovali sme ho vďaka darom inštitúcií, ale aj jednotlivcov. Väčší počet kníh zo Slovenska sme dostali od Slovenskej národnej spoločnosti a Ústredia ľudovej umeleckej výroby. V Chorvátsku knihy darovali Zväz Slovákov a Matica slovenská Našice. Ide väčšinou o slovenské vydania, ale máme záujem zhromažďovať v knižnici aj diela s témou „slovenskosti“, ktoré boli vydané v Chorvátsku, bez ohľadu na to, či sa jedná o autorov, ktorí sú príslušníkmi slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku, Chorvátov alebo Slovákov.

Momentálne okolnosti súvisiace s pandémiou Covid-19 nezastavili slovenské veľvyslanectvo v Záhrebe v prispievaní k rozširovaniu nášho knižného fondu. A práve v daných súvislostiach obmedzeného sociálneho kontaktu má tento knižný dar ešte väčší význam. Záujemcom je náš fond k dispozícii na získavanie a rozširovanie vedomostí, ale aj na únik do iného sveta, v ktorom sa môžete stretnúť so Štefánikom, Konštantínom Filozofom, alebo ľudom slovenským, keď už nie je možné stretávať sa s ľuďmi okolo nás.

SKV
Foto: Marko Kurtek/Sandra Kralj Vukšić

Na titulnej fotografii: Sandra Kralj Vukšić, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice.

Na snímkach vo fotogalérii:
1. Knižný dar Veľvyslanectva SR v Záhrebe.
2. Kustód vkladá nové tituly na poličky knižnice.
3. Riaditeľka medzi knihami našla favorita.