Trvanie: 30.07.2021
Miesto: TASR – TERAZ.SK
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

Slovensko má ďalší, v poradí ôsmy zápis v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Zapísaná bola lokalita Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť), ktorej súčasťou sú aj dve národné kultúrne pamiatky na území SR. V tajnom hlasovaní o tom v piatok rozhodol Výbor Svetového dedičstva UNESCO v čínskom meste Fu-čou.


Vojenské tábory v Rusovciach a Iži

Zápis sa týka prvej, západnej časti Dunajského Limesu od bavorského Bad Göggingu po Ižu na Slovensku a zahŕňa 77 pamiatok rímskeho hraničného systému na rieke Dunaj. Nomináciu predložilo Slovensko spoločne s Nemeckom a Rakúskom. Na území Slovenska sú súčasťou novej lokality svetového dedičstva UNESCO dve národné kultúrne pamiatky – Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Bratislave – Rusovciach a Rímsky vojenský tábor (kastel) v Iži.

„Zápis je nielen ocenením výnimočnej hodnoty týchto pamiatok, ale zároveň aj stimulom pre skvalitnenie ich ochrany a zachovania, a rovnako aj príležitosťou pre udržateľný rozvoj dotknutých obcí a regiónov založený na kultúrnom dedičstve,“ uviedla Ľubica Pinčíková, vedúca odboru pamiatok a pamiatkových území Pamiatkového úradu SR, ktorý za slovenskú stranu koordinoval nominačný projekt.

Zápis skomplikoval fakt, že od pôvodnej nominácie, ktorú vo februári 2018 predložilo Slovensko spolu s Rakúskom, Nemeckom a Maďarskom, jednostranne odstúpili na začiatku júna Maďari. Rakúsko, Nemecko a Slovensko v snahe prerokovať projekt na zasadnutí výboru predložili na zápis zrevidovaný projekt. Legitímnosť zmenenej podoby však vyvolala diskusiu a napokon muselo rozhodnúť tajné hlasovanie.

Avizovala tiež, že predmetom nominácie na zápis do Zoznamu svetového dedičstva má byť v najbližších rokoch aj východná časť Dunajského Limesu a rozšírenie lokality o rímske pamiatky v Maďarsku, Chorvátsku, Srbsku, Bulharsku a Rumunsku.


Prestíž aj záväzok

Zaradenie ďalších pamiatok z územia Slovenska na zoznam svetového dedičstva UNESCO je podľa šéfa diplomacie Ivana Korčoka nielen vec medzinárodnej prestíže, ale aj záväzok pristupovať k týmto lokalitám s rešpektom a úctou tak, aby sa zachovali aj pre budúce generácie.

„Nominácia Dunajského Limesu na zoznam UNESCO si vyžadovala intenzívnu medzinárodnú koordináciu a spoluprácu. Teší ma, že k úspešnému zápisu prispeli svojim aktívnym úsilím aj naši diplomati,“ uviedol Ivan Korčok. Pripomenul, že na zozname UNESCO v súčasnosti figuruje viac ako 1 100 prírodných a kultúrnych lokalít, prostredníctvom schválenej nominácie pribudla v piatok ôsma slovenská.

„Využitie prestížnej značky UNESCO má silný potenciál nielen pre posilnenie ochrany a zachovania nášho kultúrneho a prírodného dedičstva, ale aj pre celkový udržateľný rozvoj dotknutých obcí a regiónov,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.


Osem slovenských lokalít v UNESCO

Dunajský Limes je už ôsmou slovenskou lokalitou v Zozname svetového dedičstva.  Doteraz sa do zoznamu z územia Slovenka dostalo päť kultúrnych a dve prírodné lokality.

Z kultúrnych sú to Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia – Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec (všetky tri lokality boli zapísané v roku 1993), Historické jadro mesta Bardejov (zápis v roku 2000) a Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka (zápis v roku 2008).

Medzi prírodnými lokalitami sú zapísané Jaskyne Slovenského krasu a Aggtelekského krasu – spoločná lokalita s Maďarskom (zápis v roku 1995, rozšírenie v roku 2000) a Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy – spoločná lokalita s Nemeckom, Ukrajinou, Rakúskom, Albánskom, Belgickom, Bulharskom, Chorvátskom, Talianskom, Rumunskom, Slovinskom a Španielskom (zápis v roku 2007, rozšírenie v rokoch 2011, 2017 a 2021).

ZDROJ: teraz.sk
Na titulnej fotografii: Areál Múzea Antická Gerulata v bratislavskej mestskej časti Rusovce.