Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu Z, si v aktuálnom vydaní publicistického rozhlasového „dvojtýždenníka“ pozvala k mikrofónu  českého historika ZDEŇKA DOSKOČILA. Reláciu priniesla Slovenská mozaika v Rádiu Z v sobotu 25. a v nedeľu 26. septembra  zakaždým od 7.00 do 8.00 h.

 „Hosťom Slovenskej mozaiky bude  PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D., vedecký pracovník Historického ústavu AV ČR, český historik, ktorý sa vo svojom výskume zameriava na české a československé dejiny 1945-1989, obdobie liberalizácie komunistického režimu v 60. rokoch, začiatky normalizácie a výskum komunistických elít. V októbri bude prezentovať pražskej verejnosti svoju najnovšiu knihu V žaláři vyhnanství o slovenskom básnikovi, novinárovi a politikovi Ladislavovi Novomeskom. L. Novomeský  patril do okruhu marxistických intelektuálov, ktorí boli postihnutí stalinskými  represáliami  v päťdesiatych  rokoch. Zdeněk Doskočil vykresľuje Novomeského politický i ľudský portrét a zamýšľa sa nad motívmi jeho jednania v službe komunistickým ideám.,“ predoslala k pozvaniu započúvať sa do rozhovoru so ZDEŇKOM DOSKOČILOM  autorka relácie Viera Kučerová.

Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na:

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-historikom-zde%C5%88kom-dosko%C4%8Dilom

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA  POČÚVAJTE NA: http://www.radiozet.cz/ alebo 101,1 FM

RELÁCIE V ARCHÍVE: http://www.bonafideos.cz/

Pre Rádio Z pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA Občianske združenie BONA FIDE s podporou Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.