Milí priatelia, priaznivci, rozširovatelia a čitatelia obľúbenej ročenky Slovákov v Maďarsku, koncom novembra vyšiel Náš kalendár na rok 2022. Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc, aby publikácia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, vydavateľom ktorej je Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm s. r. o., čo najrýchlejšie sa dostala do domácností našich Slovákov.

Našim cieľom bolo, aby Náš kalendár na rok 2022 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku – prezentujúc tohtoročné udalosti zachytené objektívom fotoaparátu, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť našich školákov a mládeže, a to s netajenými ambíciami, aby nová ročenka bola niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Snažili sme sa o to, aby Náš kalendár na rok 2022 bol obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním.

Pripájame Vám objednávku (megrendelőlap) na Náš kalendár 2022 a prosíme Vás o to, aby ste vo svojom okolí propagovali našu ročenku, zistili požiadavky doterajších a potenciálnych čitateľov slovenského kalendára a podľa možnosti čím skôr zaslali nám vyplnenú objednávku na túto e-mailovú adresu: ludove.noviny2020@gmail.com , Tel.: +36 1 878 1431

S pozdravom

Imrich Fuhl

konateľ spoločnosti SlovakUm

 

Vydanie ročenky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Náš kalendár na rok 2022 finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.