Zuzana Drugová: Bulletin Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov

Autor: Zuzana Drugová Názov knihy: Bulletin Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov Kategória: pamätnica Štát: Slovensko Vydavateľ: MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov Miesto: Banská Bystrica Rok vydania: 2011 Jazyk: slovenský Počet strán: 36 ISBN: Prvý bulletin Metodické centrum

Od |2021-09-14T12:44:06+00:0014. septembra 2021|Kategórie: Knižnica|

Mojmír Benža: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku – Atlasul culturii populare a Slovacilor din România

Autor: Mojmír Benža, zostavovateľ Názov knihy: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku – Atlasul culturii populare a Slovacilor din România Kategória: monografia Štát: Rumunsko Vydavateľ: Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku Miesto: Nadlak Rok vydania: 1998 Jazyk: slovenský a rumunský Počet strán: 132 (355 máp) ISBN: 973-9292-35-6 Atlas

Od |2021-09-14T12:39:15+00:0014. septembra 2021|Kategórie: Knižnica|

Anna Divičanová: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku – A magzarorsyági Slovákok tlas népi kultúrájának atlasza

Autor: Anna Divičanová Názov knihy: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku – A magzarorsyági Slovákok tlas népi kultúrájának atlasza Kategória: monografia Štát: Maďarsko Vydavateľ: Slovenský výskumný ústav Miesto: Békešská Čaba Rok vydania: 2005 Jazyk: slovenský a maďarský Počet strán: 165 (219 máp) ISBN: 953-7277-01-1 Atlas je spoločným dielom

Od |2021-09-14T12:31:17+00:0014. septembra 2021|Kategórie: Knižnica|

Mojmír Benža: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii – Atlas narodne kulture Slovakov u Jugoslaviji

Autor: Mojmír Benža Názov knihy: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii - Atlas narodne kulture Slovakov u Jugoslaviji Kategória: monografia Štát: Srbsko Vydavateľ: Matica slovenská v Juhoslávii Miesto: Báčsky Petrovec Rok vydania: 2002 Jazyk: slovenský a srbský Počet strán: 117 (296 máp) ISBN: 86-903775-0-6 Atlas je výsledkom spolupráce

Od |2021-09-14T12:25:44+00:0014. septembra 2021|Kategórie: Knižnica|

Mojmír Benža: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Chorvátsku

Autor: Mojmír Benža, zostavovateľ Názov knihy: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Chorvátsku Kategória: monografia Štát: Chorvátsko Vydavateľ: Zväz Slovákov v Chorvátsku a Dom zahraničných Slovákov Miesto: Našice Rok vydania: 2005 Jazyk: slovenský a chorvátsky Počet strán: 165 (219 máp) ISBN: 953-7277-01-1 Atlas je výsledkom spolupráce Ústavu etnológie Slovenskej

Od |2021-09-14T12:16:17+00:0014. septembra 2021|Kategórie: Knižnica|

Milan Getting: Americkí Slováci a vývin československej myšlienky v rokoch 1914 – 1918

Autor: Milan Getting Názov knihy: Americkí Slováci a vývin československej myšlienky v rokoch 1914 – 1918 Kategória: monografia Štát: USA Vydavateľ: Slovenská telocvičná jednota Sokol v Amerike Miesto: Masaryktown, USA Rok vydania: 1933 Jazyk: slovenský Počet strán: 314 ISBN: Milan Getting (1878 – 1957) vydával v rokoch 1905

Od |2021-09-14T12:17:41+00:0014. septembra 2021|Kategórie: Knižnica|

Alexander Kormoš: Aforizmy – Aforizmy a iné

Autor: Alexander Kormoš Názov knihy: Aforizmy - Aforizmy a iné stručnoslovia / Aforizmák és egyéb tömörmondások - Iskrivé plody temných časov / Sötét idők szikrázó gyümölcsei Kategória: literatúra Štát: Maďarsko Vydavateľ: Slobodná organizácia Slovákov s podporou Vydavateľstva Etnikum i Verejnej nadácie pre národné a etnické menšiny Miesto: Budapešť Rok

Od |2021-09-03T12:23:08+00:003. septembra 2021|Kategórie: Knižnica|
Go to Top