Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm, Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) a Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) usporiadajú 14. apríla 2023 o 16:30 hodine v prednáškovej sále UKB (Bratislava, Ventúrska 11) prezentáciu knižnej a publicistickej tvorby, na ktorú srdečne pozývajú všetkých záujemcov.

Slováci v Maďarsku nepretržite, teda aj v posledných desaťročiach a rokoch vydávajú nielen svoj týždenník, ale aj obľúbené ročenky a celý rad knižných publikácií, o ktoré je primeraný záujem aj na Slovensku. Po covidovom období obnovenú tradičnú prezentáciu knižnej a publicistickej tvorby našich krajanov hodnotením Nášho kalendára na rok 2023 začne predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková. Šéfredaktorka Ľudových novín Eva Fábiánová upozorní na publicistickú prílohu týždenníka vydávanú pod názvom LÚČ a konateľ spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl nakrátko predstaví najnovšiu knihu Jána Jančovica Na chlebovej postati ako jej redaktor. Napokon netradičnou formou prezentované historické fakty a údaje diela Ľudovíta Žigmunda Szeberényiho História slovenských evanjelikov na Čabe priblíži redaktor knihy Bence Püski-Liker, ktorý zalistuje aj v ročenke Čabiansky kalendár 2023.