Narodený: * 1933-07-03, Békešská Čaba (Békéscsaba – Maďarsko)
† 2016-11-02, Békešská Čaba

Učiteľka, krajanská pracovníčka. Ako pedagogička sa v roku 1960 dostala do Základnej školy č. 6 v Jamine. V roku 1974 ju vymenovali za zástupkyňu riaditeľky a v období 1980-1990 bola riaditeľkou Základnej školy Lajosa Padraha (dnes Základná škola na Madáchovej ulici).


Pod jej vedením zaviedli v škole intenzívnu výučbu slovenčiny a zachovávanie slovenských tradícií.  A. Ančinová má veľké zásluhy na skúmaní slovenských a maďarských tradícií mesta, je organizátorkou početných slovenských akcií a programov a zostavovateľkou niekoľkých publikácií. Je motorom a dušou slovenského života v meste.

Odkaz:

www.luno.hu