Narodený: * 1932-08-29, Hložany, Srbsko
† 2009-10-05, Nový Sad

 

Pedagóg, vydavateľ pedagogických publikáciií, spisovateľ.
Už počas štúdií na Gymnáziu v Báčskom Petrovci začal uverejňovať svoje básne v Hlase ľudu, Rozhľadoch, Novom živote a Ľudovom kalendári, bol predsedom Samovzdelávacieho krúžku Sládkovič. Študoval juhoslovanské literatúry a srbochorvátsky jazyk na Filozofickej fakulte v Belehrade, pôsobil ako učiteľ v Kysáči a v Kovačici. Venoval sa tvorbe učebníc, tvoril ich spolu s manželkou Máriou Kardelisovou a zostavil veľký počet vydaní domáceho čítania. Autorsky spracoval a vydal učebnice a čítanky pre srbské, maďarské, rusínske, rumunské a slovenské školy. Jeho bibliografia zahŕňa vyše tristo jednotiek knižných vydaní. Od roku 1963 žil v Novom Sade, kde pôsobil ako osvetový poradca v Ústave pre zveľaďovanie všeobecného a odborného vzdelávania, potom na Ústave pre vydávanie učebníc ako odborný redaktor a napokon riaditeľ. 
Prózy, básne a kritiky uverejňoval v dolnozemských novinách a časopisoch. Knižne vydal cestopisy, prekladal do slovenčiny diela juhoslovanských autorov. V posledných rokoch života sa intenzívnejšie venoval detskej literatúre.  
 
http://www.litcentrum.sk/16618