Narodený: * 1909-02-01, Vrútky
† 1990-12-24, New York, USA

Politik, publicista, kultúrny a osvetový pracovník, významný predstaviteľ spoločensko-politickej, kuktúrnej a novinárskej reprezentácie slovenskej emigrácie v západnej Európe a následne Slovákov žijúcich v severnej Amerike a v USA.

Po štúdiu na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave pracoval ako učiteľ v Michalovciach a Košiciach, kde ho zastihla Viedenská arbitráž. V Košiciach, ktoré pripadli Maďarsku, bránil slovenské práva a stál na čele slovenskej menšiny v Maďarsku.

V roku 1939 ho maďarské ministerstvo pozbavilo profesúry. Vydával denník Slovenská jednota, bol predsedom Strany slovenskej národnej jednoty v Maďarsku. V roku 1945 sa stal poslancom Demokratickej strany, o rok podpredsedom poslaneckej snemovne.

V roku 1948 odišiel do emigrácie, do Nemecka a Veľkej Británie, kde sa stal podpredsedom Slovenskej národnej rady v zahraničí. Od roku 1952 žil v USA. V emigrácii prispieval do mnohých krajanských časopisov (Vatra, Rozhľady,Slovenská obrana).

Foto: archív

Odkazy

www.minv.sk

www.beo.sk

www.facebook.com