Narodený: * 1919-05-11, Mikšová
† 2006-02-01, Ivánka pri Dunaji

Literárny a cirkevný historik, prekladateľ. Na Slovenskej univerzite v Bratislave vyštudoval dejiny, filozofiu a francúzštinu, v Banskej Bystrici a Ružomberku vyštudoval teológiu. Na Gregoriánskej univerzite v Rime prednášal dejiny vatikánskej administratívy a teóriu a dejiny archivistiky.

V roku 1970 odišiel do Kanady. V Galte pri Toronte vybudoval misijnú budovu a kultúrny dom, založil tlačiareň a vydavateľstvo Dobrá kniha. Stál pri zrode Svetového kongresu Slovákov. V roku 1990 sa vrátil na Slovensko. Je autorom knihy Štefan B. Roman – človek v rozdvojenom svete.

Foto: www.jezuiti.sk

Odkazy

www.jezuiti.sk

www.litcentrum.sk

www.storico.radiovaticana.org

www.litcentrum.sk