Narodený: * 1913-06-29, Močarany/ Michalovce
† 1995-07-27, Rím

Katolícky kňaz, salezián, básnik, prekladateľ, publicista, organizátor slovenského kultúrneho života v zahraničí. Vlastným menom Andrej Šándor.

Od roku 1950 žil v exile (Taliansko, Argentína), od roku 1963 v Ríme, kde pôsobil ako profesor Slovenského gymnázia A. Bernoláka pri Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Redigoval knižnú edíciu Lýra, spolupracoval s redakciou Rádia Vatikán. Slovenskú literatúru obohatil ako básnik, prekladateľ, esejista, homiletik. Nositeľ štátneho vyznamenania Za zásluhy o Taliansku republiku.

 

Foto www.kniznica-sgzp.webnode.sk

Odkazy

www.kniznica-sgzp.webnode.sk

www.kniznica-sgzp.webnode.sk