Narodený: * 1942-08-12, Bratislava
† NULL,

Učiteľ, spisovateľ, publicista, prekladateľ. Publikoval pod  pseudonymami Peter Liptovský, Vlado Zábor, Viliam Krajec, Igor Orfan. 

Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole v Bratislave vyštudoval v roku 1967 Stavebnú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej. V roku 1969 emigroval do Nórska, kde v prvej polovici 70. rokov študoval ruštinu, angličtinu a divadelnú vedu na univerzite v Oslo. Pracoval ako továrenský a prístavný robotník, čašník, nočný strážnik, tlmočník. 
 
V rokoch 1978-1999 učil na základnej škole. V tom období začal publikovať články, eseje, recenzie, vlastnú literárnu tvorbu v nórskych periodikách, v českej a slovenskej exilovej tlači (Obrys, Naše snahy, Premeny), neskôr prispieval do literárnych časopisov na Slovensku. Venoval sa najmä otázkam kultúry a umenia.
 
Z tvorby – z nórčiny do slovenčiny preložil a v spolupráci s ďalšími prekladateľmi zostavil v 80. rokoch antológiu slovenskej nadrealistickej poézie Fiken på piletraer, výber z poézie, prózy slovenských autorov v antológii poviedok Tsjekko-Slovakia forteller, v 90. rokoch výber z poézie Jána Buzássyho, Jána Ondruša, Milana Richtera a Ivana Kupca. Z nórčiny do slovenčiny preložil básne S. Obstfeldera a G. Hofmoovej,  so S. Saeterbakkenom zostavil antológiu súčasnej nórskej poézie Krajina s dvoma slnkami, ktorá vyšla na Slovensku roku 1992.   V roku 2005 mu v slovenskom vydavateľstve Milanium vyšla kniha gnostických meditácií V ohnisku neprítomnosti, roku 2010 poviedky Vzdychy a údery.
 
Foto: archív
 
Odkazy