Narodený: * 1904-02-25, Záriečie
† 1976-09-26, Bratislava

Literárny historik, bibliograf, novinár. V rokoch 1927-1933 pôsobil ako evanjelický farár v Kovačici, neskôr ako redaktor bratislavských Robotníckych novín a časopisu Jednota.

Počas vojny bol emigrantom v Juhoslávii, Francúzsku a Anglicku, po vojne bol úradníkom v Prahe. Neskôr pôsobil ako riaditeľ Univerzitnej knižnice v Bratislave a predseda Zväzu slovenských knihovníkov.

Dielo − literárna história: Život a dielo P. O. Hviezdoslava vo fotografii (1952), O štúdiu staršej slovenskej literatúry (1953); dejiny: Dejiny slovenského evanjelického a. v. cirkevného sboru v Kovačici (1928, 1991); knihovníctvo: Tlače vydané na Slovensku do roku 1700 v Lyceálnej knižnici (1963); história a etnografia: Novoť (1979); bibliografia: Bibliografia tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700 1. zv. (1972), 2. zv. (1984), dokončil J. Telgársky; antológie a výbery z diel iných autorov: Z bratislavských knižníc (1950) a i.

Foto: www.ikaros.cz

Odkazy

www.ikaros.cz

www.fphil.uniba.sk

www.historickarevue.com

www.snk.sk