Narodený: * 1923-07-15, Staškov
† 2010-02-04,

Lekár, biochemik, vedec. Pre svoje kresťanské presvedčenie a prácu v laickom apoštoláte bol v rokoch 1952-1955 väznený. V roku 1968 emigroval do Švajčiarska, kde pracoval ako endokrinológ na univerzitnej klinike v Bazileji.

J. Gunčaga je autorom 44 vedeckých prác a spoluautorom lekárskych učebníc. V rokoch 1971-1989 bol predsedom švajčiarskej odbočky Ústredia slovenských katolíckych intelektuálov. V rokoch 1989-1998 pracoval ako predseda Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie na Slovensku. Je autorom kníh Nekonvenčný kresťan (1997), Nekonvenčná politika a slovenská identita (1998), Laik ako kresťan z povolania (1999).

Foto: archív

Odkazy

www.uski.sk

www.uski.sk