Narodený: * 1922-02-08, Nová Baňa
† NULL,

Novinár, organizátor slovenského národného kultúrneho a politického života amerických Slovákov. Roku1948 emigroval, od roku 1949 žije v USA. 

Na Slovensku pracoval ako redaktor vysokoškolského časopisu Borba a v rokoch 1945-1947 v Spravodajskej agentúre Slovenska. V októbri 1947 ho uväznili, po prepustení v januári 1948 sa rozhodol emigrovať. Už v nemeckom utečeneckom tábore v Ludwigsburgu sa stal redaktorom časopisu Slobodné Slovensko. 
 
Novinárskej práci, redigovaniu novín a časopisov sa venoval aj po príchode do Ameriky v roku 1949. V rokoch 1950-1954 pracoval ako výpomocný redaktor novín Katolícky Sokol, v rokoch 1952-1954 v redakcii Dobrého pastiera. Potom inicioval založenie politickej revue Rozhľady (1956-1959), ktoré aj redigoval. Stovky článkov publikoval v ďalších americko-slovenských novinách, kalendároch a zborníkoch.
 
Od roku 1989 bol šéfredaktorom a vydavateľom mesačníka Slovák v Amerike. Svojou novinárskou prácou, ktorú v zahraničí nepretržite vykonával šesť desaťročí, sa radí k nestorom slovenskej exilovej žurnalistiky. Redakčne a spoluatorsky sa podieľal na monografickej publikácii o amerických Slovákoch The Slovaks in America (1977) a je spoluautorom knižky Slovenská Amerika – Slovak America, ktorá vyšla na Slovensku (1999). 
 
Viac ako polstoročie sa Ján Holý venoval organizačnej, národno-kultúrnej a politickej práci. Bol spoluzakladateľom Slovenského sociálneho výboru, ktorý získaval finančnú podporu pre utečencov. Ďalej bol činný v Slovenskom demokratickom bloku a Slovenskom študijnom stredisku, pracoval v predsedníctve americkej pobočky Slovenskej národnej rady v zahraničí a viedol miestny organizačný výbor v New Yorku pri zakladaní Svetového kongresu Slovákov. 
 
V rokoch 1975-2002 bol J. Holý generálnym tajomníkom Slovenskej ligy v Amerike. Slovenská republika si uctila jeho prácu udelením niekoľkých vysokých vyznamenaní. Na Slovensku ho poznajú  kultúrni pracovníci aj osobnosti verejného a politického života.