Narodený: * 1919-04-28, Lorain, USA
† 2008-05-10,

Evanjelický kňaz, novinár, prekladateľ. Vyštudoval teológiu a filozofiu, v roku 1945 vysvätený za kňaza.

Pôsobil ako duchovný pastier pri slovenských evanjelických osadách. Redigoval evanjelické časopisy, prekladal básne S. H. Vajanského a P. O. Hviezdoslava. Je autorom hymnov: God of the Sparrow; Before the Marvel of This Night; Peace Came to Earth; Then the Glory; Jesus, Take Us to the Mountain; Now the Silence a i.

Foto: www.shepherdstudy.wordpress.com

Odkazy

www.en.wikipedia.org

www.shepherdstudy.wordpress.com