Narodený: * 1909-03-08, Clopodia, Rumunsko
† 1992-01-28, Danville, Pensylvania, USA

Výtvarník, ilustrátor, grafik, historik umenia, scénograf, redaktor, univerzitný profesor. Po návrate rodiny na Slovensko v roku 1914 navštevoval ľudovú školu v Kláštore pod Znievom a v Trnave, gymnázium v Lučenci a Karlovu univerzitu v Prahe, kde skončil právo.

Od roku 1932 pôsobil v Matici slovenskej ako referent, neskôr tajomník Umeleckého odboru, riadil Štátny pamiatkový ústav pre stredné Slovensko a súčasne študoval filozofiu a dejiny umenia na Univerzite Komenského v Bratislave.

Ilustroval knihy a publikácie, graficky upravoval matičné vydania, bol autorom návrhov slovenských poštových známok a podieľal sa na príprave slovenských bankoviek. Pričinil sa o vznik tlačiarne Neografia. Bol jedným zo zakladateľov Slovenského komorného divadla. Pôsobil ako umelecký poradca pri návrhoch scén a kostímov vo Fričovom filme Jánošík, ale aj hier uvádzaných Slovenským spevokolom. Publikoval odborné štúdie a monografie z oblasti histórie a umenia.

V roku 1945 emigroval a usadil sa v USA, kde prednášal archeológiu a dejiny cirkevného umenia a neskôr pracoval ako samostatný výtvarník interiérov kostolov a cirkevných stavieb. Ide o približne 130 kostolov, kláštorov a kaplniek v USA, Kanade, ale i v Taliansku a Palestíne. V Clevelande bol spoluzakladateľom Slovenského ústavu (1952), kde sa významne angažoval ako plodný výtvarník, obetavý organizátor a vedec. Dlhé roky spolupracoval so štvrťročníkom pre slovenskú kultúru Most.

Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.

Foto:  www.pofis.sk

Odkazy

www.infofila.cz

www.youtube.com

www.neografia.sk