Narodený: * 1939-03-19, Jurgov, Poľsko
† NULL,

Právnik, krajanský pracovník. Vyštudoval právo na Jagelonskej univerzite v Krakove. Študijne pôsobil v Nemecku, vo Veľkej Británii a na Slovensku. V roku 1967 začal pracovať ako asistent na Katedre dejín politicko-právnych vied v pobočke Jagelonskej univerzity v Katoviciach, neskôr (od roku 1968) na Sliezskej univerzite v Katoviciach.

Hlavnou témou jeho vedeckého bádania boli otázky politického systému autonómneho sliezskeho vojvodstva v medzivojnovom období (1920-1939), ako aj historicko-právne otázky Spiša a slovenského obyvateľstva na poľskom území. Vedecké výstupy jeho bádania, ako i bohatá publikačná činnosť sú prezentované v Poľsku, na Slovensku i na medzinárodných fórach. V roku 1994 sa stal jediným vysokoškolským profesorom slovenskej národnosti v Poľsku. Jozef Čongva pôsobí od roku 1995 aj ako predseda Spolku Slovákov v Poľsku. Zastupuje slovenskú menšinu žijúcu v Poľsku v Spoločnom výbore vlády Poľskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny.

Odkazy

http://www.comp-press-data.hu/Portal/Archives/LUNO/2009/Ln06/l05.pdf

http://www.podtatranske-noviny.sk/archiv-clankov?vydanie=375&article=17579

http://dnes.atlas.sk/slovensko/263185/gasparovic-udelil-najvyssie-statne-vyznamenania