Narodený: * 1949-02-15, Stará Pazova, Srbsko
† NULL,

Akademický maliar, básnik. Po štúdiách na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pracoval ako technický redaktor v časopisoch Hlas ľudu, Nový život, Vzlet. V súčasnosti je docentom na Katedre grafiky Akadémie umenia v Novom Sade a členom Združenia výtvarných umelcov Vojvodiny a Srbska, Asociácie slovenských grafikov a Spolku vojvodinských spisovateľov.

Mal 20 samostatných výstav, početné multimediálne akcie a výtvarné projekty. Vystavoval v Srbsku i v zahraničí. Zaoberá sa maľbou, grafikou, fotografiou, vizuálnou poéziou i poéziou.

Dielo – poézia: Impulzy mäsa (1976, po srb.), Anatómia labute (1980); bibliofílie: Text soli žĺtka (1976), Semeno: po tom všetkom (1976); Čierno-biele/Black-and-White (1999); vizuálna poézia: Nemé oko (2003).

Foto: www.slovackizavod.org

Odkazy

www.hl.rs

www.slovackizavod.org.rs

www.slovackizavod.org.rs

www.vojvodinaslovakart.com

www.hlasludu.com

www.hlasludu.com