Narodený: * 1864-02-17, Tajov
† 1929-05-11, Wilkes Barre, USA

Významný slovenský vynálezca a duchovný, katolícky kňaz. Narodil sa v Jabríkovej (dnes súčasť Tajova) . Ako dieťa bol mimoriadne bystrý, mal nevšedný maliarsky talent a bol aj zručným technikom. Študoval na Gymnáziu v Banskej Bystrici, ale zaujímalo ho predovšetkým maliarstvo.

V rokoch 1880-1882 študoval v bratislavskom seminári a neskôr do roku 1884 v ostrihomskom. V rokoch 1889-1890 študoval maliarstvo v Budapešti, potom štyri roky v Mníchove. Už na štúdiách v Ostrihome sa zaujímal i o elektrotechniku. V roku 1896 odišiel J. Murgaš do USA do novozaloženej baníckej obce Wilkes Barre, kde žilo v tom čase do 300 slovenských rodín. Zriadil tu školu, knižnicu, telocvičňu, vybudoval ihriská, kúpele a začal sa hlbšie zaujímať o elektrotechniku.

Dňa 2. októbra 1903 podal Jozef  Murgaš vo Washingtone svoju prvú prihlášku na uznanie patentu a 10. mája 1904 pridelil federálny patentový úrad vo Washingtone Murgašovi dva patenty. Prvý je známy ako Zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu a druhý ako Spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou. V prvom patente vysielacia stanica bola vybavená anténou spojenou s menšou guľou. Na prijímacej stanici bola anténa a telefónne slúchadlo. V druhom patente je originálny spôsob prenášania správ pomocou bezdrôtovej telegrafie, ktorý spočíva vo vysielaní a prijímaní nespojitých signálov s navzájom odlišnou frekvenciou. Na základe týchto dvoch patentov sa vo Philadelphii vytvorila na využívanie Murgašovho vynálezu účastinná spoločnosť Universal Aether Telegraph Co.

Výsledkom jeho ďalšej práce bolo 11 patentov, a to: vlnomer (1907), elektrický transformátor (1907), zariadenie na výrobu elektromagnetických vĺn (1908), bezdrôtová telegrafia (1909), detektor elektromagnetických vĺn (1909), prístroj na výrobu elektrických oscilácií (1911), navijak na rybársky prút (1912), spôsob a zariadenie na výrobu elektrických oscilácií (1916). Od vstupu USA do prvej svetovej vojny (1917) boli zakázané súkromné rádiotelegrafické stanice, čo platilo aj pre J. Murgaša. Preto sa od tohto času venuje znova maliarstvu a ďalším záľubám. Bol známy ako zberateľ húb, nerastov a rastlín, mal unikátnu zbierku hmyzu, asi 9 000 exemplárov.

J. Murgaš nebol iba vedec a umelec, ale aj mimoriadne šľachetný človek. Na Slovensko sa vrátil v roku 1920, keď sa tu chcel usadiť natrvalo a vyučovať elektrotechniku v niektorej škole. Vtedajšie úrady mu to ale neumožnili. A tak aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa J. Murgaš vrátil späť do USA. Vo svojom pôsobisku vo Wilkes Barre zomrel 11. mája 1929 vo svojej pracovni na srdcovú slabosť.  Pre spor medzi biskupom a farníkmi faru na niekoľko týždňov uzavreli a v tom čase neznámi páchatelia vykradli aj Murgašovo laboratórium. Tak sa väčšina jeho prístrojov a zbierok stratila v nenávratne…

Citát

Po Murgašovej smrti vydala agentúra United Press nekrológ, z ktorého vyberáme:

 „Reverend Jozef Murgaš bol veľmi známou osobnosťou, mal zvláštne zásluhy o rádiovú telegrafiu. Vo Wilkes Barre postavil iskrovú stanicu ešte skôr, ako Marconi úplne prepracoval svoj vynález. Prispel tak k zdokonaleniu systému Marconiho… Reverend Murgaš bol veľmi známy aj medzi Američanmi, ba azda po celom svete, lebo bol jedným z pionierov pri pokusoch vynájdenia bezdrôtovej telegrafie. Bol natoľko prominentný, že práve v tieto dni mal byť vymenovaný za člena federálnej rádiovej komisie…“

 

Foto: archív

Odkazy

www.ktl.elf.stuba.sk

www.muzeum.sk

www.noveslovo.sk

www.radiohistoria.sk

www.zivot.lesk.cas.sk

www.hnonline.sk

www.litcentrum.sk

www.chrenovec-brusno.sk

www.techpark.sk