Narodený: * 1922-05-27, Trstená na Orave
† 1992-06-06, Mníchov, Nemecko

Novinár, organizátor krajanského hnutia. Popredný predstaviteľ v živote slovenskej emigrácie od roku 1947 až do roku 1992. V znamení  kresťanských a národných myšlienok organizoval exilových Slovákov, najmä mládež. Svoje intelektuálne, organizačne a umelecké schopnosti dal plne do služieb ideálov kresťanského humanizmu, udržovaniu národných tradícii a pestovania slovenského národného povedomia.

Vyštudoval právo v Bratislave a štyri semestre teológie ako laik. Bol tajomníkom Ústrednej  katolíckej kancelárie od jej vzniku r. 1945,  pričom sa venoval práci s mládežou. V roku 1947 musel emigrovať.  Na Katolíckej univerzite v Paríži študoval ďalej sociálne vedy, pričom viedol viaceré exilové študentské organizácie. Od roku 1951 pracoval v Mníchove ako redaktor rozhlasovej stanice Slobodná Európa. V exilovej tlači publikoval state a eseje politického, sociologického a literárneho charakteru.

Preložil a pre rozhlas upravil niekoľko diel francúzskych dramatikov. V rozhlase používal pseudonym Ján Smrečan, v poézii Vladimir Hron. Svoje štúdia doplnil na konzervatóriu v Mníchove a začal koncertnú kariéru operného spevu v západnej Európe, USA a Kanade. Pre slovenskú mládež v exile zorganizoval aj za pomoci Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme od roku 1972 do roku 1992 celkom 74 letných a zimných táborov a 4 svetové festivaly slovenskej mládeže.

Bol podpredsedom Svetového kongresu Slovákov pre otázky mládeže a predsedom združenia katolíkov z východnej Európy v Nemecku. Po páde totalitného režimu  v novembri 1989 sa vrátil na Slovensko. Aj tu s nasadením všetkých svojich schopnosti cez verejné vystúpenia, rozhlas a televíziu  prednášal, diskutoval, modlil sa, spieval a žil pre národ – po dlhých rokoch exilu už zasa s národom.

(šb)