Narodený: * 1808-02-02, Liptovský Mikuláš
† 1853-05-22, Butin, Rumunsko

Evanjelický kňaz, básnik, národný buditeľ. Študoval na evanjelickom lýceu v Kežmarku (prof. K.Kuzmány, J.Benedikti), teológiu na kolégiu v Prešove, na univerzitách v nemeckom Greifswalde a Tübingene.

Jozef Srnka pôsobil ako učiteľ, tajomník superintendanta v Tisovci. V rokoch 1848-1849 pôsobil a žil v Banskej Bystrici. Bol vedúcim predstaviteľom Spoločnosti homiletickej v Prešove, najmä na východnom Slovensku ho vnímali ako osobnosť slovenského národného obrodenia. Od 26. novembra 1851 až do tragickej smrti (telesné pozostatky J.Srnku našli v rieke Moravita medzi obcami Butin a Šemlak) pôsobil ako farár v rumunskom Birde.

 

Odkazy

http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Srnka